Lönsamt ledarskap bygger hållbara företag

Under en tvåmånadersperiod har åtta vd:ar, från lika många inkubatorföretag i Gothia Science Park, genomfört en ledarskapsutbildning där fokus har legat på deltagarnas ledar- och kommunikationsstilar samt deras drivkrafter. - Vi vill ge de rätta verktygen för våra kommande ledare i sin resa att bygga bolag med hög kunskapsnivå som skapar fler arbetstillfällen i vår region, säger Kenneth Johansson, affärscoach, Gothia Science Park Inkubator.

Ledarskapsutbildningen är en del i inkubatorprocessen i Gothia Science Park Inkubator och syftet är att deltagarna ska få insikt och förståelse kring sina egna ledar- och kommunikationsstilar samt sina drivkrafter. Till det ska deltagarna identifiera ett Lönsamt ledarskap, med det menas ett ledarskap som kontinuerligt möter upp behov från kunder och marknadssegment.

- För att leda en verksamhet med andra människor är det viktigt att du som ledare förstår ditt beteende och din kommunikationsstil med dess styrkor och svagheter. Det skapar insikt och förståelse för hur andra kan uppfatta dig. Vi som affärscoacher i inkubatorn vill att deltagarna utvecklar sin förmåga att förstå sitt eget och andras beteende, då kan de skapa bättre relationer och minska friktion i sitt företags tillväxtresa, säger Kenneth Johansson, affärscoach, Gothia Science Park Inkubator och fortsätter:

- Morgondagens ledare behöver vara oerhört duktiga på att leda förändring, det vill säga kontinuerligt ta beslut och anpassa sig till snabb teknikutveckling och globaliseringstrender, med syfte att åstadkomma ett bra resultat för verksamheten.

”Intressant och lärorikt”

Linus Jernbom, vd på Videquus AB, var en av deltagarna som genomförde ledarskapsutbildningen.

- Utbildningen var jättebra. Det var intressant och lärorikt med personlighetstest och mycket bra uppföljningstillfällen där vi fick tillfälle att fördjupa oss i hur personligheterna påverkar ledarskapet. Genom att ha blivit bättre på att förstå såväl mig själv som andra personligheter hoppas jag kunna använda det för att uppnå en bra dynamik i de arbetsgrupper jag kommer att jobba i, så att vi kan kombinera att ha roligt och samtidigt uppnå de resultat vi vill.

Kort om utbildningens olika delar

Utbildningen genomfördes i tre moduler. Deltagarna har arbetat både individuellt och i grupp med teoretisering och praktisk tillämpning.

Modul 1: DISC-analys. Beteendestil och drivkraftsanalys med individuell återkoppling. Syftet är att ge ökad självinsikt och identifiera vilka drivkrafter som motiverar deltagarna.

Modul 2: Beteende- och kommunikationsstilar. Genomgång av olika beteende och kommunikationsstilar. Syftet är att respektive deltagare ska få förståelse för hur de upplever sig själva och hur andra kan uppleva dem. Genomgång kring hur du kan prata så att personer och organisationer du talar till förstår.

Modul 3: Organisation. Verksamhetens olika delar, ägarstrategi samt ledarens roller och faser i tillväxt. 

​Om Gothia Science Park Inkubator

Gothia Science Park Inkubator är en av landets ledande inkubatorer och en möjlighet för dig som har en affärsidé att utvecklas som entreprenör och starta företag. Gothia Science Park Inkubator stöttar utvecklingen av kunskapsintensiva företag att nå affärsmässig framgång på en internationell marknad. Gothia Science Park Inkubator drivs av Gothia Innovation AB, som har i uppdrag att driva och utveckla innovationsmiljön Gothia Science Park, som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamheter och projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.