Lyckad matchmaking för rekrytering

Nio företag från Gothia Science Park och dryga 20-talet kompetenta människor. Matchmaking med fokus på rekrytering av nyanlända personer i Sverige blev mycket lyckad. – Det blev lika bra som jag hoppades, konstaterade Jonas Bjering på Piktiv.

Gruppen nyanlända i Sverige rymmer en stor mängd människor som bildar en enorm kunskaps- och kompetensresurs med såväl utbildning som arbetslivserfarenhet i bagaget. Inte minst inom IT- och ingenjörsområdet.

Fokus för denna matchmaking var att följa upp en inledande information om Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag, och ett framgångsexempel från Combitech AB, genom att skapa direkta möten mellan kompetenta individer och företag med rekryteringsbehov.

– Rekryteringsmässigt är det rent ”kriminellt” att inte dra nytta av den resurs som de nyanlända erbjuder. De har otroligt mycket kunskap och kompetens i bagaget och dessutom livserfarenhet och entreprenörskap som inte kan läras in i skolbänken. Dessutom är det självklart en viktig insats rent medmänskligt, underströk Per Gustavsson på Combitech AB.

– Vi vill och kan jobba, och det är viktigt för oss och viktigt för Sverige, sade Walid Khlaili som jobbar på Combitech med Per som handledare.

Utfallet av de båda aktiviteterna som genomförts är mycket bra.

– I princip samtliga av de nio medverkande företagen identifierade ett par personer som är intressanta att titta vidare på, konstaterar Åsa Björk, Gothia Innovation AB, ansvarig för koordinering av aktiviteten som genomfördes på förslag av och i samverkan med Combitech AB samt Arbetsförmedlingen.

Nästa steg för företagen är att fortsätta dialogen med både de personer som är aktuella för anställning och Arbetsförmedlingen när det gäller olika stöd för att underlätta processen.

– Vi har träffat flera personer som vi är intresserade av att gå vidare, sade Cecilia Ström och Marc Wihlstrand från Asitis AB.

Mer information

Missade du denna aktivitet eller hade du inte möjlighet att medverka? Om du har frågor och funderingar är du välkommen att ta kontakt med Åsa Björk 0703-977 773 eller e-post, Gustaf Lexell 0703-474 854 eller e-post alternativt Johan Hoffman 0709-603 024 eller e-post för mer information och kontakter med Arbetsförmedlingen.

Om Gothia Innovation AB

Gothia Innovation AB framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park så att medlemmarna blir mer framgångsrika. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Science Park Inkubator - en av landets tre ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.