Lyft ditt företag med en skuggstyrelse

Under våren 2016 planerar Almi Väst att anordna en aktivitet i form av en skuggstyrelse. Aktiviteten vänder sig till etablerade företag med 5-49 anställda och tanken är att deltagarna bildar en skuggstyrelse där de arbetar under styrelseliknande former, med verkliga problem som kan kopplas till deras företag. 

Att delta i en skuggstyrelse ger företagare en god insikt om vikten av att arbeta med strategiska frågor. Företagarna träffas vid lika många tillfällen som gruppen har deltagare och under varje mötestillfälle lyfter en av deltagarna ett verkligt problem eller en möjlighet som diskuteras i gruppen. På så sätt arbetar deltagarna på djupet med varandras företag. 

- I en skuggstyrelse får du bra underlag för ledning och styrning av ditt företag och kan bolla olika frågor med ett personligt nätverk av andra utvecklingsintresserade företagsledare. Jag kan se att deltagarna ofta får nya idéer och perspektiv på företagandet. För att inte nämna den personliga utvecklingen, säger Nina Gillbo, rådgivningsansvarig Almi Väst.

Olika roller och erfarenheter

I skuggstyrelsen får företagarna prova på alla olika roller som ingår i en styrelse - föredragare, ordförande, sektreterare och ledamot. Dessutom får deltagarna använda och lär sig se nyttan med olika dokument och verktyg såsom ägardirektiv och vd-rapport. Skuggstyrelsen tränar deltagarna i att arbeta professionellt i både ledningsgrupp och i en styrelse och de får dessutom ta del av de andra deltagarnas erfarenheter. Aktiviteten innebär en kunskapsöverföring mellan branscher samt möjlighet till nya inspirerande nätverk.

Låter detta intressant?

Känner du att du vill delta i en skuggstyrelse för att utveckla ditt företag ytterligare? Då ska du gå in på almi.se/Vast/Erbjudanden/Skuggstyrelser där du hittar mer information och ansökan till aktiviteten.