Mångfald är vägen till nya kunder

Navid Modiri var först ut när årets serie av fyra föreläsningar om Mångfald och affärs- och organisationsnytta inleddes på torsdagen. Han utmanade åskådarna och pekade ut en direkt nytta med mångfald när det gäller att attrahera nya målgrupper och kunder.

– I många styrelser handlar det ofta om att det tas klokare beslut om det finns mångfald mellan ledamöterna, men när vi får nya målgrupper måste vi även lära oss att förstå deras kultur för att kunna attrahera även dem som kunder, säger i Navid Modiri i Skaraborgs Allehandas artikel om aktiviteten i Gothia Science Park.

Läs hela SLA-artikeln

Missa inte kommande föreläsningar

Försäkra dig om att vara på plats när de kvarstående tre föreläsningarna genomförs, läs mer och anmäl dig via länkarna nedan:

31 maj: Var en attraktiv arbetsgivare 

6 september: Skapa en inkluderande arbetsplatskultur

8 november: Rekrytera värdegrundsbaserat

Kort om Mångfaldsforum

Mångfaldsforum har uvecklats till Mångfaldsforum x 4 för att fokusera på olika delar av det praktiska jämställdhets- och mångfaldsarbetet. För dig som vill gå på djupet erbjuds även speciella träffar mellan föreläsningarna som en del av programmet. Mångfaldsforum arrangeras av Gothia Innovation, EDCS, IDC West Sweden, Högskolan i Skövde samt Skaraborgs Kommunalförbund och finansieras av Västra Götalandsregionen.