Mentorskapsprogram för kvinnor inom IT

De kvinnliga nätverken #addher och DataTjej drar till hösten igång ett gemensamt mentorskapsinitiativ kallat Match and Go med målet att stötta Sveriges IT-intresserade kvinnor att hitta en mentor eller adept. 

Vill du inspirera och stötta en kvinna inom IT-branschen och vara en kvinnlig mentor med arbetserfarenheter som kan stötta henne i sina framtida karriärsval? Samtidigt som du generöst delar med dig får du också själv inspiration av en student och lär känna framtidens anställda inom IT-branschen?

I höst startar #addher (som drivs av Parkföretaget Sogeti) tillsammans med DataTjej ett mentorskapsprogram mellan kvinnor aktiva inom IT-branschen och DataTjejs medlemmar. Som mentor behöver du var engagerad och vilja dela med dig. Som adept behöver vara nyfiken, ambitiös och motiverad. Det spelar ingen roll hur länge du har pluggat, jobbat eller varit intresserad av Data/IT för att vara med. Detta mentorskapsprogram bygger på ömsesidig vilja att lära känna en ny person i din stad som kan hjälpa till och stötta dig i frågor du inte ens visste om att du hade.

Match and Go kommer till Skövde, här kan du läsa mer och anmäla dig.