Möte är att arbeta tillsammans - värdefull jag- och lagtid

Dra nytta av alla deltagares perspektiv, inspel och idéer. Säkerställ en inkluderande och trygg miljö för mötet, både fysiskt och mentalt. Det är några av byggstenarna för att kunna ta vara på kraften i att arbeta tillsammans.

Under november sätter vi fokus på innovation och innovationsledning i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Först ut i en serie av fyra seminarier var Benny Johansson, CoCreo som frikostigt delade med sig av kunskaper, kompetens och erfarenheter.

– Mötet ska inte vara ett störningsmoment. Rätt använt är mötet lagtid som utvecklar och bidrar till din jagtid, och omvänt, förklarade Benny Johansson och presenterade en plattform med sex samverkande hörnpelare för att skapa rätt förutsättningar att arbeta tillsammans: involvera, tankeresa, frågepedagogik, gemensam arbetsyta, visuellt tänkande och miljö.

– Dessutom krävs en person, en ledare som kan facilitera mötet. När dessa saker finns på plats finns det en rad olika metoder och verktyg som kan användas beroende på vilken typ av möte det handlar om, vad som ska utvecklas, diskuteras eller förnyas – en produkt, en process eller kanske hela affärsmodellen.

Den 16 november är det dags för seminarium nummer två som har rubriken: Skapa systematik i arbetet med innovation som leds av Tomas Planstedt, Combitech.

– Den här serien är en samverkansaktivitet där fyra olika företag, jämte koordinatorn Gothia Innovation AB, bidrar med olika perspektiv, tips och råd för hur företag och verksamheter kan leda och jobba fokuserat och kontinuerligt med sitt innovationsarbete, förklarar Johan Hoffman som konstaterar att första tillfället lockade dryga 20-talet personer. I utvärderingen kan utläsas att 71 procent av respondenterna tyckte att seminariet var väldigt relevant och 29 procent mycket relevant. 62 procent tyckte att seminariet var över förväntan och resterande 38 procent att det var långt över förväntan.

Det finns fortfarande platser kvar för att hänga på de resterande tre seminarierna. Läs mer och anmäl dig via länkarna nedan. Välkommen.

16 november: Skapa systematik i ditt arbete med innovation, Combitech

21 november: Handlingsplan för att jobba med innovation, Espero

27 november: Spel som stöd för arbete med innovation, IUS innovation

Om Gothia Science Park Seminarier

Gothia Science Park Seminarier är en aktivitet där medarbetare i företag och organisationer tar del av kunskap, metoder och processtöd i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park. Syftet med seminarierna är att tillhandahålla ett koncept för kontinuerlig kompetensutveckling och en möjlighet för individer att utöka sitt nätverk och utveckla sin förmåga för att skapa framgångsrika innovationer. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.

Fotocredd: Gustaf Lexell, Innovationsslussen Skaraborg