Nära 100 miljoner till högskolans nya forskning

Högskolan i Skövde har av KK-stiftelsen beviljats finansiering för forskningsprofilen Virtuella fabriker och kunskapsdriven optimering. Totalt omfattar medlen för den åtta år långa forskningsprofilen nära 100 miljoner kronor.

Forskningsprofilen ”Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering” (VF-KDO) kommer att rymmas inom Högskolans forskningsmiljö INFINIT. Det övergripande generella målet för forskningsprofilen är att bidra till kunskap och innovationer inom virtuell utveckling och optimeringstekniker som är avgörande för att designa och driva nästa generations tillverkningssystem. Bakom den ansökan som nu beviljats av KK-stiftelsen står Amos Ng och Anna Syberfeldt som båda är professorer vid Högskolans institution för ingenjörsvetenskap.

– Det känns väldigt roligt. Det är det största som har hänt inom den här forskningsgrenen hos oss, vid Högskolan i Skövde, helt klart. Det är resultatet av ett långsiktigt arbete de senaste 10-15 åren som lett fram till det här, säger Anna Syberfeldt, och Amos Ng fyller i:

– Det här gör också att vi kan stärka vår ledande position inom området nationellt. En stor eloge ska också gå till tillverkningsindustrin, som vi samarbetar med, som också gjort det här möjligt.

Här kan du läsa mer

Bild: Högskolan i Skövde