Parkföretag med i omfattande forskningsstudie

Två dagar fyllda av intervjuer. Det är det för Uppsala Universitets tre representanter på plats i Gothia Science Park. Under två dagar genomförs i samarbete med Gothia Innovation en del i en stor forskningsstudie som sätter fokus på dataspelsbranschen i Sverige.

Den Företagsekonomiska institutionen på Uppsala Universitet genomför för närvarande forskning inom dataspel. En del i detta är Peter Eks doktorsavhandling som syftar till att ge en företagsekonomisk grundförståelse för hur spelbranschen och spelutveckling fungerar, från små indiebolag till stora AAA-utvecklare.

- Vi gör omfattande intervjuer med dataspelsföretag. Enkätundersökningen omfattar 200 frågor med allt från fakta kring bolaget till hur processen går till från ide till utgivet spel, resultat av försäljning och vilka affärskontakter som är avgörande i processen, säger Peter Ek, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen på Uppsala Universitet. Han har stöd av två mastersstudenter i sitt intervjuarbete på plats i Gothia Science Park, Annie Zhao och Maria Didner.

Inom företagsekonomisk forskning är det välkänt att tillgången på kapital, i alla dess former, är beroende av den allmänna ekonomiska kunskapen inom respektive bransch. Hittills har det gjorts ytterst få renodlade företagsekonomistudier inom spelbranschen och det vill Uppsala Universitet nu råda bot på och samtidigt öka denna kunskap. Studierna som företagsekonomiska institutionen gör handlar om allt ifrån ekonomiskt branschbeteende till involvering av spelare och communities i spelutveckling. Ju mer kunskap akademin har och kan sprida om dessa faktorer, desto fler individer med bristande erfarenhet av och kunskap om branschen kommer att kunna göra sitt kapital tillgängligt för existerande samt framtida spelutvecklare är forskarnas erfarenhet.

– I linje med den allmänna trenden gällande tillgänglig forskning inom en bransch och tillgång till ekonomisk drivkraft, blir nyttan av en ökad förståelse för svenska spelbranschen både uppenbar och de kommande åren även nödvändig, konstaterar David Sörhammar, universitetslektor och docent på Företagsekonomiska institutionen.

Tre representanter från forskningsteamet är på plats i Gothia Science Park 4–5 april för att intervjua totalt tio av spelföretagen i innovationsmiljön.

– Det är givetvis värdefullt för branschen som helhet att bolag i Parken väljer att dela med sig av sin kompetens, kunskap och erfarenhet. Det bidrar till att stärka branschen långsiktigt, säger Johan Hoffman, innovationsledare på Gothia Science Park Open Arena som samordnat intervjuaktiviteten.

​Kort om Gothia Science Park Open Arena

Gothia Science Park Open Arena hjälper dig och din verksamhet att utveckla och utvecklas genom att erbjuda möjlighet till nätverks- och kompetensutveckling, samverkan med andra aktörer samt möjlighet till utveckling av en idé. Genom Gothia Science Park Open Arena kan ni öka er konkurrenskraft och tillväxt, utveckla produkter/tjänster, samarbeten och få tillgång till kompetens. Gothia Science Park Open Arena drivs av Gothia Innovation AB, som har i uppdrag att driva och utveckla innovationsmiljön Gothia Science Park, som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamheter och projekt är Västra Götalandsregionen, Skövde kommun, Skaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.