Pieces Interactive har tecknat avtal med förläggare

Parkföretaget Pieces Interactive är på offensiven. Under våren och sommaren har bolaget arbetat aktivt med nya spelkoncept och kontakter med förläggare. Nu har arbetet gett ett första konkret resultat.

- Vi har signat ett avtal om utveckling av ett i nuläget icke namngivet spel, med en av de större svenska förläggarna. Det känns riktigt roligt och positivt för vårt fortsatta marknadsarbete, säger Johan Hermerén, bolagets VD som för närvarande befinner sig på Game Connection i Paris. Målet är att landa fler intressanta samarbeten.

- Jag visar för närvarande tre olika prototyper och siktet är inställt på samarbete med förläggare, slutar Hermerén som hoppas kunna avslöja detaljer för affären med den svenska förläggaren om några månader.

Mer information om Pieces Interactive