Premiär: Virtual Reality Jam med nylanserad konsumenthårdvara

Virtual Reality är på gång, på allvar. Och 6-8 maj genomförs för första gången någonsin ett VR Game Jam på nylanserad hårdvara, i Skövde, i GSP Makerspace i Gothia Science Park.

Den tekniska plattformen Virtual Reality är på gång att slå igenom. Anledningen stavas pengar. Tunga investeringar görs av starka aktörer som bland andra HTC, Facebook och Google. Såväl i hårdvara och teknik som i spel, det vill säga attraktivt innehåll för konsumentmarknaden.

– Det vi ser nu är starten på en helt ny marknad som sträcker sig över nästan alla tänkbara domäner och branscher. Men underhållning i allmänhet och spel i synnerhet kommer att utgöra den största marknadsandelen, i vart fall på kort sikt, säger Sebastian Badylak, doktorand i VR och medlem i GSP Makerspace i Gothia Science Park.

Kommande helg, 6-8 maj, genomförs ett Virtual Reality Jam i GSP Makerspace.

– 30-talet deltagare kommer att utveckla spel direkt för nylanserad konsumenthårdvara. En fantastisk möjlighet som kan genomföras tack vare ett Vinnova-finansierat projekt och samarbete med Stunlock Studios AB. Vi kan fortsätta ligga i frontlinjen för innovation genom att tillgängliggöra teknik, kunskap och samarbete, konstaterar Badylak.

Kort om GSP Makerspace

GSP Makerspace är en medlemsförening som är en del av Gothia Science Park, innovationsmiljön som drivs och utvecklas av Gothia Innovation AB. GSP Makerspace driver för närvarande ett utvecklingsprojekt inom Virtual Reality med finansiering från Vinnova. Mer om GSP Makerspace