Prodtex med i EU-projekt som ska bidra till effektivare produktion inom flygindustrin

Hur kommer flygindustrins produktionslinjer se ut i framtiden? Och hur kommer dagens tillverkningsprocesser och system utvecklas för att öka produktionstakten och möta det ökande antalet flygresor? Företaget Prodtex, som bland annat sitter i Gothia Science Park i Skövde, är med i ett EU-projekt som ska möjliggöra framtidens produktionslinjer inom flygindustrin samt skapa förutsättningar för branschen att klara av att möta de utmaningar de står inför.

LOCOMACHS (Low Cost Manufacturing and Assembly of Composite and Hybrid Structures) är ett forsknings- och utvecklingsprojekt där bland annat Saab AB och Prodtex är bärande parter. Syftet med projektet är att förbättra driftsförhållanden som idag påverkar hur tillverkning och montering utförs i produktionen inom flygindustrin. Målet med LOCOMACHS är att minska tidskrävande och kostsam tillverkning, däribland tillfällig montering.

- Vi har lång erfarenhet av att jobba med Saab i Linköping och de ville att vi skulle vara med i projektet, berättar Samuel Lindholm, grundare/delägare, Prodtex och fortsätter:

- Prodtex arbetar i projektet med utvecklingen av verktyg för datorstödd konstruktion, CAD. Vi utvecklar CAD mjukvara som är avsevärt snabbare än traditionell CAD och den
används i projektet vilket innebär att vi avsevärt kortar ner ingenjörernas konstruktionstid. Prodtex har även ritat upp hela den nya vingfabriken och simulerat flödet.

Läs mer om Prodtex och deras arbete i EU-projektet här

Mer information om LOCOMACHS