Savaq bevattnar ekologiskt bostadsområde

Företaget Terrigio har installerat sin patenterade bevattningslösning Savaq i Skövdebostäders nya ekologiska bostadsområde Aspö Eko-Logi. – Det har varit väldigt roligt att få jobba nära alla inblandade i projektet och samtidigt kunna bidra till en helt ny lösning, säger Börje Ohlin, vd på Terrigio AB som är ett av företagen som finns i Gothia Science Park.

Skövdebostäder valde Terrigios patenterade lösning Savaq för att bevattna med regnvatten i sitt ekologiska bostadsområde Aspö Eko-Logi. För Terrigio innebar lösningen bland annat installation av vattenfällor för att lyfta vatten till de högre liggande grönsaksträdgårdarna i bostadsområdet. Vattenfällorna fungerar helt utan pumpar och elektrisk utrustning och monteras i ett standardiserat stuprörssystem.

Hur gick det till när ni fick uppdraget av Skövdebostäder?

- Vi blev ursprungligen introducerade till projektet via en landskapsarkitekt som deltog i den arkitekttävling som Skövdebostäder hade utlyst för Aspö Eko-Logi. Sedan dess har projektet utvecklats till vad det är idag utifrån grundkonceptet, berättar Börje Ohlin.

Hur har det varit att arbeta med projektet?

- Det har varit väldigt roligt eftersom detta är vårt största projekt i länet. Det har varit och är fortfarande stimulerande att se projektet växa fram. Positivt är att projektet även har medfört att ytterligare en produkt har tagits fram för att lösa ett problem med bevattning för olika höjder i bostadsområdet. PEAB, som är totalentreprenör, har varit vår part i att färdigställa lösningen på plats. Att få ta fram en ny lösning, som patentsökts och nu kommer att godkännas som nytt patent, känns självklart extra kul.

Avslutningsvis, vad händer framöver?

- Vi ser nu äntligen att det börja lossna på marknaden, att många av de arkitekter och landskapsarkitekter vi jobbat med börjar få igenom sina förslag på Savaq-lösningar i projekten. Det handlar om uppdrag från Malmö i söder till Piteå i norr och det gör att vi ser mycket positivt på framtiden. Vårt sätt att ta hand om regnvattnet på den egna fastigheten är ju ett scenario som många vill åstadkomma, men inte klarar. Att vi dessutom använder vattnet till att skapa en grönare stad gör ju att vi hoppas få stark uppbackning från de som vurmar för just en grönare stad.

Läs mer om Terrigio och Savaq här

Mer om Skövdebostäders projekt Aspö Eko-Logi

Foto: Terrigio AB