Skaraborg Invest går in i nytt teknikbolag

Det lokala investmentbolaget Skaraborg Invest går in som delägare i Nordamark AB, ett nystartat teknikutvecklingsbolag inom de gröna näringarna.

Nordamark AB bildades 2017 av Michael Skaret, tidigare militär, som utvecklat sin idé vid Innovatum i Trollhättan men som nu valt att etablera sig i Skövde. Företagets affärsidé är att förse så många människor som möjligt med lokalproducerade, högkvalitativa bladgröna växter utan bekämpningsmedel, året runt. De bladgröna växterna produceras inomhus med hjälp av vertikala produktionsenheter i syfte att minska värdefulla resurser, bland annat färskvatten. Transporter och leveranser genomförs med cykel eller eldrivna fordon för att minska påverkan på miljön.

- Nordamark är ett mycket spännande utvecklingsbolag som producerar mikrogrönt med ett helhetskoncept till en växande marknad, såväl till slutkonsument som till egen urban odling, säger Carl Henrik Ohlsson, vd Skaraborg Invest AB.

- I Skaraborg Invest får vi en seriös ägarpartner som vet vad det innebär att bygga framgångsrika bolag av idéer. Förutom det nödvändiga kapitalet får vi erfarenhet, nätverk och engagemang som blir viktiga tillskott för vår framgång, konstaterar Michael Skaret, vd för Nordamark.

Kort om Skaraborg Invest

Skaraborg Invest är ett riskkapitalbolag ägt av Länsförsäkringar Skaraborg, Gothia Innovation och 15 lokala företagsledare i Skaraborg. Skaraborg Invest är i och med denna investering delägare i elva innovativa företag i Skaraborg.