Skövdeprofessor får miljonanslag för att forska på datasekretess

Vicenç Torra, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, har fått närmare fyra miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet för att forska på datasekretess. 

En mycket stor del av våra liv utspelas numera i en virtuell miljö, vilket avger digitala spår som företag kan använda sig av för att härleda information om oss som privatpersoner.

Företag sparar kunddata i allt större utsträckning, exempelvis då transaktioner sker över nätet. Denna information kan dock innehålla konfidentiell data som en tredje part inte bör få ta del av.

– Dataintegritet är att säkerställa att ingen spridning av känslig information äger rum, eller att risken minimeras. Under de senaste åren har intresset för sekretess inom dataområdet ökat, lagstiftningen har uppdaterats på både nationell och internationell nivå, berättar Vicenç Torra.

– Lösningar för skydd av personuppgifter måste vara praktiskt genomförbara, och det måste gå att hitta kompromisser mellan integritet och säkerhet, och mellan sekretess och fungerande dataverktyg, och det är det vi vill kunna lösa.

Forskningsanslaget från Vetenskapsrådet är på sammanlagt 3.740.000 kr fördelat på åren 2017 – 2020.

Fin utmärkelse

IEEE, en av världens största branschorganisationer för främjandet av teknisk innovation och excellens, har utsett Vicenç Torra, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde, till IEEE Fellow. Det är ytterst få medlemmar i IEEE som upphöjs till Fellow. För detta krävs extraordinära prestationer inom något av de områden som IEEE anses särskilt intressanta.

Läs hela pressmeddelandet från Högskolan i Skövde här