Småföretag behöver innovationsstrategi

Att vara i framkant och utveckla produkter eller tjänster är viktigt. Även för små- och medelstora företag. Men det måste finnas en strategi för att hantera öppenhet kring idéer och hur man ska ta marknadsandelar, annars ökar risken för uppköp eller intern kunskapsbrist.

Det visar Susanne Dursts, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde, nya forskning. Hennes bok "Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises" har just lanserats. Tillsammans med forskarkollegor från Turkiet, Brasilien, Tyskland, Island, Hong Kong, Nederländerna och Spanien har Susanne Durst undersökt hur små- och medelstora företag utvecklas och hur kopplingen mellan kunskapshantering och öppen innovation ser ut i en sådan process.

– Den kanske största skillnaden med större företag är att små- eller mellanstora företag skapar nya innovationer och utvecklar affärsmodeller lite mer ”ad hoc”. Det finns dock en risk med det. För många små företag kan det vara svårt att identifiera hur man då ska använda sina knappa resurser på ett effektivt sätt. Man vill behålla det man har – samtidigt som man vill driva utveckling, säger Susanne Durst.

Här kan du läsa mer

Bild: Högskolan i Skövde