SmartAgri – teknik och informationsteknologi möter lantbruk

SmartAgri är ett projekt mellan forsknings- och innovationsmiljöer i Västra Götaland och Östergötland, vars syfte är att tillvarata regionala styrkeområden inom informationsteknologi, tillverkningsindustrin och gröna näringar. Fokus ligger på att skapa förutsättningar för agroteknisk innovation. – Just nu gör vi en förstudie där vi tittar på vilka möjligheter det finns för teknik- och IT-företag med agrala applikationsområden att delta i projektet, säger Åsa Björk, verksamhetsansvarig för Gothia Science Park Open Arena, en av initiativtagarna till projektet. 

SmartAgri ska erbjuda teknik- och IT-företag en effektiv, riskreducerande och snabb framtidssäkring av hållbara affärer inom agroteknik.

- Genom att samla och förstärka flera lärosätens främsta forskning med tillgängliga affärsutvecklings- och innovationsprocesser, kombinerar vi Sveriges komparativa fördelar inom lantbruk med teknik och informationsteknologi inom området precisionsjordbruk, berättar Åsa Björk, verksamhetsansvarig för Gothia Science Park Open Arena.

Inom ramen för förstudien undersöks nu innovationsstödssystemen och hur de tillsammans skulle kunna arbeta både inom regionen men även över regiongränserna. Detta för att på ett effektivare sätt kunna tillvarata de möjligheter som lantbruket utgör när det kommer till att utveckla nya innovationer samt öka de agrotekniska företagens konkurrenskraft.

- Gothia Science Park Open Arenas bidrag till förstudien är att titta på vilka teknik och IT-företag som har, eller skulle kunna ha, de gröna näringarna som kund. Om förstudien resulterar i att det blir ett projekt kommer vi kunna vara med och bidra med bland annat kontakter och nätverk med branschkollegor och forskare samt kompetensförsörjning inom området, förklara Åsa Björk. 

Vill du veta mer?

Skulle ditt företag kunna ha gröna näringar som kund? Eller vill du veta mer om SmartAgri? Då är du välkommen att ta kontakt med Åsa Björk via asa.bjoerk@gsp.se, alternativt 0703-97 77 73.

Kort om Gothia Innovation AB

Gothia Science Park Open Arena är en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland och drivs av Gothia Innovation AB, företaget som framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Som en del i det arbetet driver Gothia Innovation även Gothia Inkubator – en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och VINNOVA.