Spel kan inte vara isolerad del i undervisning

Marknaden för lärspel i klassrumsundervisning ökar kontinuerligt. Men hur bra fungerar dataspel som läromedel? Björn Berg Marklund, lärospelsforskare vid Högskolan i Skövde, presenterar i dagarna ny forskning på området. 

– Det jag ser i min forskning är hur viktig den sociala, pedagogiska och praktiska kontexten är när det gäller användandet av spel i undervisning. Man kan inte utvärdera spel som isolerade produkter och tro att de kan tillgodose pedagogiska processer på egen hand, säger Björn Berg Marklund som disputerar den 29 januari.

Läs hela intervjun på Högskolans webb

Ladda ned och läs avhandling