Spel lär barn om hållbara måltider och ekologiska odlingar

Göteborgs Stad och Silverbullet Film presenterar, i samarbete med parkföretaget IUS Innovation, EkoPaddan - ett spel om hållbara måltider.

EkoPaddan riktar sig till barn i åldrarna fyra till åtta år och målet är att barnen ska lära sig om hållbar mat och ekologisk odling. På ett komiskt och lekfullt sätt hjälper spelaren Paddan att odla på sin lilla odlingsplätt på en skolgård någonstans i Sverige.

Spelaren experimenterar sig fram till olika odlingsresultat i något som ser ut som en sandlåda och kan själv bestämma vad den ska odla och var. Om barnet odlar ekologiskt blir paddan glad och uppskattar maten. Det finns inga givna rätt eller fel i spelet, men barnets handlingar leder till olika konsekvenser som antingen är positiva eller negativa.

Läs mer om IUS Innovation