Stort intresse för Engineering Technology Arena som ska stärka regionen

Just nu pågår arbetet med att starta upp nätverket Engineering Technology Arena vars syfte är att stärka Västra Götalandsregionen och göra den mer konkurrenskraftig. Drivande i arbetet är Gothia Science Park Open Arena som samlar it- och teknikföretag som är verksamma i och runt tillverkningsindustrin och hittills är tolv företag knutna till nätverket. Senast visat intresse kommer från KRAFTgruppen i norra Skaraborg som nyligen träffade representanter från Gothia Science Park Open Arena för att diskutera möjligheterna till ett samarbete inom nätverket.

Det initiala arbetet med att bygga upp nätverket Engineering Technology Arena handlar i mångt och mycket om att skapa och etablera en kännedom kring nätverket för målgruppen. I detta fall är målgruppen it- och teknikföretag med koppling till tillverkningsindustrin, men även andra bolag, organisationer och noder som ingår i tillverkningsindustrins värdekedjor.

– Det är glädjande att en konstellation som KRAFTgruppen i norra Skaraborg visar ett konkret intresse för, och vill ta del av, det utvecklingsarbete som nu sker inom området, säger Gustaf Lexell, innovationsledare på Gothia Science Park Open Arena och fortsätter:

– Ett viktigt mål med nätverket är att det ska stärka innovationskraften i regionen och genom att samverka med företagen i KRAFTgruppen är vår förhoppning att få bättre spridning av våra resultat i den norra länsdelen.  

Meningsfullt utbyte

Jörgen Källberg, coach för KRAFTgruppen i Norra Skaraborg, är optimistisk kring hur de kan samarbeta och dra nytta av de aktiviteter som sker inom Engineering Technology Arena i framtiden.

– Företagen i KRAFTgruppen är mogna bolag som vill utvecklas från en lönsam, till en än mer lönsammare nivå. För att uppnå detta krävs det att företagen är proaktiva och ligger före i utvecklingen i viktiga frågor såsom framtidens kompetens och ny teknik. Det är främst inom dessa områden som jag ser att vi kan ha ett meningsfullt utbyte med Engineering Technology Arena.

Vill du bli en del av Engineering Technology Arena?

Jobbar ditt företag i eller mot tillverkningsindustrin? Och vill jobba med utvecklingsfrågor, kompetensutveckling, omvärldsbevakning samt skapa tillväxt och innovationer i samarbete med andra för att utveckla den egna affären? Då är du välkommen att höra av dig till Gustaf Lexell via gustaf.lexell@gsp.se alternativt 0703-47 48 54. Du kan även hålla utkik på www.gsp.se/aktuellt för mer information kring nyheter och aktiviteter inom Engineering Technology Arena. Läs mer om arbetet med Engineering Technology Arena

Nätverket Engineering Technology Arena går under samverkan- och innovationsplattformen Kunskapsdriven industri. Du kan läsa mer om Kunskapsdriven industri här.

Kort om Gothia Science Park Open Arena

Nätverket Engineering Technology Arena drivs av Gothia Science Park Open Arena och syftar till att skapa förutsättningar för kunskapsöverföring, utveckling och tillväxt hos regionala teknikföretag genom att:

  • Identifiera behov av samt genomföra kompetensutvecklingsinsatser
  • Samla företag med liknande eller kompletterande utmaningar och behov och genomföra målgruppsanpassade aktiviteter för att skapa starka nätverk och driva gemensamma utvecklingsaktiviteter
  • Hjälpa till med att utveckla idéer till genomförbara projekt där flera parter samverkar enligt principen vinn-vinn

Gothia Science Park Open Arena är en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland och drivs av Gothia Innovation AB, företaget som framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park så att medlemmarna blir framgångsrikare.

Om KRAFTgruppen i norra Skaraborg

KRAFTgruppen i norra Skaraborg består i dagsläget av elva tillverkande företag från Töreboda och Hova kommun. Gruppen träffas sex gånger om året och diskuterar respektive bolags marknadsläge och lyfter fram gemensamma problemställningar. Nätverket är sprunget ur ett projekt initierat av flera akademier i syfte att få ut kompetens till mindre företag, projektet är avslutat men nätverket drivs nu vidare av företagen. Vill du veta mer kan du höra av dig till Jörgen Källberg, coach för Kraftgruppen i norra Skaraborg, via jorgen.kallberg@me.com