Stunlock forskar om åskådarupplevelsen i esport

Stunlock Studios kommer under våren att delta i ett forskningsprojekt med Högskolan i Skövde. 
– Genom samverkan med forskare hoppas vi kunna identifiera utvecklingspotential för vår pågående spelproduktion och dessutom implementera relevanta resultat som kan förbättra upplevelsen för och engagemanget hos åskådare, kommenterar Rickard Frisegård, VD på Stunlock Studios i Gothia Science Park.

Förstudien ”Åskådarupplevelsen av esport” kommer att genomföras under våren 2016.
– Syftet med vårt projekt är att undersöka, analysera och utvärdera ett åskådarperspektiv på e-sport. Det betyder bland annat att vi vill hitta de faktorer som bidrar till att göra esport till en positiv åskådarupplevelse, säger Jana Rambush, projektledare och forskare vid Högskolan i Skövde.

Fram tills nu har forskning i huvudsak koncentrerats till spelarnas upplevelser och perspektiv.
– Åskådarperspektivet är dock av största intresse då spelare och åskådare utgör ”två sidor av samma mynt”, genom att de gemensamt skapar en unik spelkultur. Utövare och utvecklare av esportspel vill nu nå ut till helt nya grupper av åskådare. Därför är det intressant att få ökad kunskap om åskådares upplevelser och hur dessa kan förbättras, säger Jana Rambush.
I arbetet med idéutveckling och ansökan har Stunlock Studios och Högskolan i Skövde haft stöd av Gothia Science Park Open Arena.

– Vi har bistått med processledning för att formulera gemensam projektidé, mål och genomförandeplan samt analys och granskning av ansökan som sedan tillställts och beviljats av Västra Götalandsregionen, säger Johan Hoffman, innovationsledare på Gothia Innovation AB, bolaget som driver och utvecklar innovationsmiljön Gothia Science Park.

Förstudien är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, Stunlock Studios och Tarhead Studio, som båda finns i Gothia Science Park, samt Folkuniversitet med sin yrkesutbildning inom dataspelsutveckling i Skövde. Projektet medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

Om Gothia Innovation AB

Gothia Innovation AB framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park så att medlemmarna blir framgångsrika. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Science Park Inkubator - en av landets tre ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.