Svenska spelbranschen hetare än någonsin

De svenska spelföretagens spektakulära tillväxt fortsätter att växa explosionsartat. Det visar den senaste upplagan av Spelutvecklarindex som uppger att de svenska spelbolagen, inklusive förvärv gjorda under 2015, är värda 60 miljarder kronor. Skövde och Göteborg befäster sina positioner på topp 5-listan av svenska kommuner med flest spelföretag. 

Enligt rapporten från Dataspelsbranschen ökade sysselsättningen bland spelföretagen med 26 procent, till nästan 3700 anställda och antal företag är uppe i 234 efter en ökning på 10 procent. Av de 234 spelföretagen i landet finns ett 40-tal i Skövde och Göteborg. Skövde är särskiljande både för vår region och i ett nationellt perspektiv, här finns landets största och bredaste dataspelsutbildning vilken lever i symbios med såväl forskning som inkubator och etablerade företag i Gothia Science Park.

För att stärka Västra Götaland som spelregion etablerades det i november 2014 en filial av den Skövdebaserade spetsinkubatorn The Game Incubator på Lindholmen i Göteborg. Detta är ett resultat av en god regionsamverkan mellan Gothia Innovation AB (företaget som driver The Game Incubator) och Lindholmen Science Park. 

- Sedan starten 2014 har vi antagit 9 nya startups i spelinkubatorn på Lindholmen och ytterligare 9 startups som genomgått vår förinkubatorprocess, vilket är väldigt roligt. Vi ser att det finns ett stort intresse för spelbranschen och svenska företag har en stark konkurrensposition på den globala marknaden. Genom att generera fler företag som säljer globalt och som skapar arbetstillfällen lokalt bygger vi både starka spelföretag och en stark region, säger Anne-Marie Kaufmann, tillförordnad verksamhetsansvarig för The Game Incubator.

Fortsatta rekordsiffror

Spelutvecklarindex 2016 sammanställer de svenska bolagens senast redovisade verksamhetsår (2015). Rapporten i korthet:

  • Svenska spelutvecklares omsättning växte med 39 procent till närmare 12,3 miljarder kronor under 2015. En fördubbling på två år.
  • Merparten av företagen är lönsamma och branschen redovisar en sammanlagd vinst för åttonde året i rad.
  • Sysselsättningen ökade med 18 procent, eller 549 heltidstjänster, till 3666 anställda.
  • Den genomsnittliga årliga tillväxten (CAGR) 2006-2015 är 39 procent.
  • 40 nya bolag har tillkommit, vilket resulterar i 234 aktiva företag, en ökning med 10 procent.
  • Det samlade värdet av svensk spelbransch inklusive förvärv var 2015 över 60 miljarder kronor

- Det är lätt att bli fartblind inför dessa siffror, säger Per Strömbäck, talesperson på Dataspelsbranschen, i ett pressmeddelande. Allt annat än fortsatta rekordsiffror hade varit en besvikelse. Spelmakarnas framgångar har skapat ett läge där 35 procent årlig tillväxt eller mer är det normala. Situationen är nästan en smula absurd, men samtidigt logisk mot bakgrund av de senaste årens utveckling.

På frågan om den positiva utvecklingen kan fortsätta säger Per Strömbäck följande:

- Mycket talar för det, det är inte efterfrågan som håller tillbaka utvecklingen och företagen slåss inte om marknadsandelar, tvärtom är spelarnas aptit långt ifrån mättad. Frågorna handlar snarare om hur vi kan fortsätta att skapa spel i världsklass, hur vi behåller spelarnas uppmärksamhet och hur vi förnyar oss.

Läs hela Spelutvecklarindex här

Kort om The Game Incubator

Sedan 2004 har Gothia Innovation AB, företaget som driver och utvecklar Gothia Science Park i Skövde, utvecklat en spets inom inkubation i Skövde - The Game Incubator. Under drygt tio år har The Game Incubator utvecklats till en nationell ledstjärna och en internationellt respekterad aktör som understödjer och bidrar till fler konkurrenskraftiga dataspelsföretag som kan etablera sig på den globala marknaden.