Tau Petersson på lista över viktigaste kvinnliga grundarna