Tillväxt kräver produktutveckling, marknadsföring och försäljning

Arne Cederqvist har jobbat med produktutveckling och tillväxt i företag i 40 år. Idag delade han med sig av sina erfarenheter i Gothia Science Park. – Tillväxt skapar du genom att satsa tid och resurser på produktutveckling, marknadsföring och försäljning, säger Cederqvist som bland annat är styrelseordförande i Skövdebolagen AB Furhoffs Rostfria och Cejn AB.

Innovationsmiljön Gothia Science Park är en plats för nätverkande och kompetensutveckling. En av aktörerna som aktivt skapar mötesplatser för det lokala näringslivet är Näringslivsforum Skövde. Vid dagens Företagsfrukost, som medarrangerades av Gothia Innovation AB, sattes fokus på tillväxt.
– Tillväxt i företag är viktigt. Lika viktigt är tillväxt för Skövde som plats, sade David Seiving, ordförande i Näringslivsforum innan han lämnade över ordet till entreprenören Arne Cederqvist. I sitt inspirerande inspel till dryga 80-talet medverkande satte han fingret på tre helt avgörande faktorer för tillväxt.
– Kärnan i företagens tillväxt är att satsa både pengar och tid för produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Företag som inte satsar uthålligt inom dessa områden kommer att ”gå bakåt” och sakta men säker minska såväl omsättning som vinst och personal, konstaterade Cederqvist och visualiserade sitt resonemang med tydliga räkneexempel.
Han pekade dessutom ut fällor att se upp med.
– En farlig väg att gå är att fokusera på interna processer, exempelvis Lean och administration. Det leder till att företaget blir inåtvänt. Och företag som har fullt upp med sina egna problem missar inte bara kunderna och kundernas behov, dessutom passerar konkurrenternas satsningar och avgörande teknikutveckling obemärkt förbi, varnade Cederqvist samtidigt som han lyfte fram vikten av att satsa på IT-, webb- och produktutveckling tillsammans med kund.
– Företag som vill vara konkurrenskraftiga, lokalt och, eller globalt, måste ha en marknadsnärvaro och då är IT och webb avgörande verktyg. Dagens kunder kräver förutom snabba och säkra leveranser även insyn och medverkan i produktutveckling, det ställer krav på ny kunskap och kompetens i den egna organisationen.

Aktuell möjlighet – finansiering för produktutveckling

Företag som är intresserade av att satsa på egen produktutveckling har fortfarande chansen att söka utvecklingsmedel från Vinnova inom utlysningen Innovationsprojekt i företag. Den är öppen till klockan 14.00 den 16 februari. Läs allt om utlysningen

Stöd för utveckling

Vill ditt företag ha stöd i att utveckla en produkt- eller tjänsteidé i samverkan? Då finns möjlighet att jobba tillsammans med Gothia Science Park Open Arena som har det uppdraget för att bidra till utveckling och tillväxt i vår region. Ta gärna kontakt med Åsa Björk, verksamhetschef, asa.bjork@gsp.se eller 0703- 97 77 73 för att diskutera din/dina idéer och dina behov.

Om Gothia Innovation AB

Gothia Innovation AB framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park så att medlemmarna blir framgångsrika. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat GSP Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och GSP Inkubator - en av landets tre ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.