Utlysning: Innovationsprojekt i företag

Är ni ett företag med färre än 250 anställda och i behov av finansiering för att starta och bedriva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få? Då kan ni söka Vinnovas utlysning Innovationsprojekt i företag.

Genom utlysningen skapar Vinnova förutsättningar för företag att starta och driva projekt i faser där annan finansiering är svår att få. Med det menas produkter, tjänster eller processer som är nya eller väsentligt bättre än vad som finns på marknaden, och som är i linje med FN:s hållbarhetsmål. Projekten kan handla om utredning av kommersiella förutsättningar, framtagning av prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.​

Syftet är att företagen ska stärka sin konkurrenskraft, bland annat genom att ta fram ny kunskap och utveckla andra unika tillgångar. Erbjudandet ska skapa förutsättningar för att på sikt kunna introducera nyskapande hållbara produkter, tjänster och processer på marknaden.

Detta kan du söka för

Dessa aktiviteter kan du söka finansiering för:

  • Inför och under utvecklingsprojektet utreda marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter.
  • Utreda tekniska och designmässiga förutsättningar.
  • Ta fram underlag inför ett större utvecklingsarbete.
  • Ta fram ny kunskap och utveckla prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer.
  • Utreda immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd.

Kriterier

För att ditt projekt ska vara aktuellt för finansiering gäller detta:

  • Det ska avse en hållbar innovation, det vill säga en hållbar tänkt produkt, tjänst eller process som är ny eller väsentligt bättre än vad som redan finns på marknaden.
  • Aktiviteterna ni söker finansiering för ska vara utvecklingsaktiviteter.
  • Vinnovas finansiering ska ha en avgörande betydelse för projektets genomförande.

Viktiga datum

Ansök senast: 20 mars 2018

​Beslut meddelas: ​23 maj 2018

​Projekt får starta: 23 maj 2018

Här kan du läsa mer om utlysningen