Utlysning: Innovativa startups

Startupföretag kan söka utvecklingsbidrag för att verifiera företagets möjligheter att marknadsanpassa en innovation. Det kan vara att utveckla affärsmodeller, ta fram prototyper och demoversioner, eller strategier för att skydda innovationen.

Vad kan du söka för?

 • Teknisk och marknadsmässig validering av innovationen
 • Utveckling av prototyper och demoversioner
 • Utredning av skydd och immaterialrätt

Vem kan söka?

Företaget måste:

 • vara aktiebolag eller ekonomisk förening
 • vara registrerat hos Bolagsverket 3 maj 2013 eller senare (vara yngre än 5 år)
 • bedriva verksamhet i Sverige
 • ha färre än 50 anställda

Företaget får:

 • inte vara börsnoterat
 • inte ha delat ut vinst
 • inte ha försäljning för mer än 2 miljoner kronor per år
 • inte tagit över ett annat företag med verksamhet
 • inte ha några andra pågående Vinnova-finansierade projekt

Hur mycket kan du söka?

Steg 1: Projekt på upp till 300 000 kronor kan få 100 procent finansiering.

De företag som beviljas bidrag i startup steg 1 och som har slutrapporterat kan sedan söka i startup steg 2. Där finns det möjlighet att söka bidrag på upp till 900 000 kronor, för att utreda om produkten går att massproduceras eller om tjänsten går att anpassa till en större marknad.

Viktiga datum

Ansökan öppnar: 15 januari 2018

Ansök senast: 6 mars 2018 kl. 14.00

Beslut meddelas: 3 maj 2018

Projekt får starta: 3 maj 2018

Läs mer om Vinnovas utlysning Innovativa startups här