Utveckla nya produkter – du kan få ekonomiskt stöd

Nu har Vinnova öppnat möjlighet att söka upp till 2 miljoner kronor för att du ska kunna förverkliga utvecklingsidén du inte kunnat dra igång. Sista dag för ansökan är 17 januari 2017.

Utlysningen Innovationsprojekt i företag stimulerar företag att starta innovationsprojekt med stor kommersiell potential. Den skapar ekonomiska förutsättningar att driva utvecklingsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få.

Utlysningen öppnar den 6 december

Aktiebolag eller ekonomiska föreningar som inte har fler än 249 anställda och kan redovisa en årlig nettoomslutning om minst 500 000 kr kan söka upp till 2 miljoner kronor i stöd. Vinnova kan finansiera upp till 50 procent av stödberättigade kostnader. Maximal projektomslutning är således 4 miljoner kr.

Stäm av kundernas behov, ta fram och testa prototyp

Har du en idé om en produkt, tjänst eller process som väntar på att förverkligas? Vet du hur du tänker gå tillväga? Du kan söka finansiering för aktiviteter som:

  • utredning av marknadsmässiga förutsättningar, exempelvis identifiera kunder, kundbehov, möjliga samarbetspartners och konkurrenter
  • utredning av tekniska och designmässiga förutsättningar
  • framtagande av underlag inför ett större utvecklingsarbete
  • framtagande av ny kunskap och utveckling prototyper av varor eller demoversioner av tjänster och processer
  • utredning av immaterialrättsliga och regulatoriska förutsättningar samt utveckla immaterialrättsliga strategier och skydd
  • utredning och utveckling av produktionsmöjligheter

​Allt om utlysningen

Läs mer om Innovationsprojekt i företag

Läs utlysningstexten

Omvärldsbevakning ger möjligheter

Gothia Science Park Open Arena, som drivs av Gothia Innovation AB, arbetar löpande med omvärldsbevakning för att identifiera och stödja möjligheter för ditt företag att utvecklas och växa med hjälp av nya innovationer. Denna utlysning passar företag som har idéer om nya produkter, tjänster och processer, och vill få ekonomiskt stöd för att komma igång med utvecklingsarbetet.

Kort om Gothia Innovation AB

Gothia Innovation framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Inkubator - en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.