Utvecklingsprojekt kan få full finansiering på upp till 500 000 kr

Den 14 januari öppnar Vinnovas utlysning Innovationsprojekt i företag som riktar sig till små och medelstora företag med upp till 250 anställda. Företag som är yngre än fem år kan få full finansiering upp till 500 000 kronor till ett utvecklingsprojekt medan äldre företag kan beviljas 50 procents medfinansiering med upp till 5 miljoner kronor.

Grundläggande information om programmet

Innovationsprojekt i företag riktar sig till företag som:

  • har ett innovativt utvecklingsprojekt med internationell marknadspotential
  • är i ett så tidigt utvecklingsskede att banker, investerare och andra privata finansiärer ännu inte vågar satsa på det
  • har en tjänst eller ett koncept som är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns i branschen

Svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar, med max 250 anställda, som uppfyller ovanstående delar har möjlighet att få bidrag för att utreda marknadsförutsättningar och gå från idé till en första fungerande prototyp eller version.

Två nivåer för stödet

Nivå ett: Full finansiering upp till 500 000 kr
Företag som har bedrivit verksamhet i upp till fem år kan ansöka om 100 procents finansiering(ingen egen insats) av ett projekt. Maxbeloppet 500 000 kr.

Nivå två: 25-50 procents finansiering upp till 5 miljoner kr
Om projektet behövde mer finansiering än 500 000 kr eller om företaget som söker har funnits i mer än fem år kan Vinnova finansiera projekt med upp till 50 procent (egen finansiering med minst 50 %). Maximalt sökbart belopp 5 miljoner kr.

Läs mer om Vinnovas utlysning här

Gör din egen första idétest

Sju frågor som samtliga ska kunna besvaras med JA av ditt företag för att vara aktuellt för utlysningen:

1.      Är syftet med projektet att utveckla en produkt, tjänst eller ett koncept - inte att marknadsföra eller sälja något som redan är utvecklat?

2.      Kommer produkten, tjänsten eller konceptet att bli nyskapande eller väsentligt bättre än vad som finns på den aktuella marknaden?

3.      Är finansieringen från VINNOVA avgörande för projektets genomförande?

4.      Är projektet i ett så tidigt skede att privata finansiärer inte är villiga att ta risken?

5.      Återstår det väsentlig utveckling av idén innan den kan tas till marknaden?

6.      Kommer produkten, tjänsten eller konceptet bli skalbart och ha internationell potential?

7.      Bidrar produkten, tjänsten eller konceptet till hållbar tillväxt?

Vill du veta mer och bolla din idé inför en ansökan?

Gothia Innovation AB, som driver och utvecklar Gothia Science Park, kan ge stöd inom ramen för verksamheten GSP Open Arena och GSP Inkubator. 

Startups i Gothia Science Park är välkomna att kontakta GSP Inkubator: 

Per Holmén Dahlin, per.holmen@gsp.se, 0706-22 22 31

Anne-Marie Kaufmann, anne-marie.kaufmann@gsp.se, 0707-35 48 15

Torbjörn Rundkvist, torbjorn.rundkvist@gsp.se, 0707-55 61 66

Sebastian Badylak, sebastian.badylak@gsp.se, 0703-91 89 77

Johan Hermerén, johan.hermeren@gsp.se, 0722-10 36 29

Petri Ahonen, petri.ahonen@gsp.se, 0703-83 03 33

Fredrik Örneblad, fredrik.orneblad@gsp.se, 0739-88 03 19

Carolina Green, carolina.green@gsp.se, 0703-81 90 10

Etablerade företag i Gothia Science Park är välkomna att kontakta GSP Open Arena:

Åsa Björk, asa.bjoerk@gsp.se, 0703-97 77 73

Johan Hoffman, johan.hoffman@gsp.se, 0709-60 30 24

Gustaf Lexell, gustaf.lexell@gsp.se, 0703-47 48 54

Kenneth Alfelt, kenneth.alfelt@gsp.se, 0708-49 30 50

Kort om Gothia Innovation AB

GSP Open Arena är en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland och drivs av Gothia Innovation AB, företaget som framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park så att medlemmarna blir framgångsrika. Som en del i det arbetet driver Gothia Innovation även GSP Inkubator – en av landets tre ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.