Vill du sälja på internationell marknad?

Vill du närma dig en internationell marknad? Nu finns möjligheten att söka ekonomiskt stöd i form av affärsutvecklingscheck för internationalisering.

Du kan söka en check på mellan 50 000 och 250 000 kr vilket får motsvara max hälften av vad ditt internationaliseringsprojekt kostar totalt. Resten betalar ditt företag.

Möjligheten till stöd är öppen under hela 2017, men beslut fattas löpande vilket innebär att avsatt medel kan ta slut. Ansökningsprocessen startar du med en intresseanmälan som finns att ladda ned på Västra Götalandsregionens webbplats, se länk nedan. (VG-region beslutar om medel på uppdrag av Tillväxtverket).

Grundläggande krav på sökande företag

  • Har 2-49 anställda
  • Har en omsättning på minst 3 miljoner kronor
  • Har en ekonomi i ordning

​​Vad kan pengarna användas till:

  • ​Köp av tjänst
  • ​Resekostnader (gäller internationaliseringssatsningar - max 20% av totala kostnader)
  • ​Projektanställning (som påbörjas efter beslut och är en ny kompetens i företaget)

​​Mer information och kontakt på Västra Götalandsregionen

​Frågor och svar på Tillväxtverkets webb

 

Om Gothia Innovation AB

Gothia Science Park Open Arena hjälper dig och din verksamhet att utveckla och utvecklas genom att erbjuda möjlighet till nätverks- och kompetensutveckling, samverkan med andra aktörer samt möjlighet till utveckling av en idé. Genom Gothia Science Park Open Arena kan du och din verksamhet öka er konkurrenskraft och tillväxt, utveckla produkter/tjänster, samarbeten och få tillgång till kompetens. Gothia Science Park Open Arena arbetar löpande med omvärldsbevakning för att identifiera och stödja möjligheter för din verksamhet att utvecklas och växa med hjälp av nya innovationer. Gothia Science Park Open Arena drivs av Gothia Innovation AB, som har i uppdrag att driva och utveckla innovationsmiljön Gothia Science Park, som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamheter och projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommun och Skaraborgs Kommunalförbund.