Workshops för att utveckla handbok

Genvägar för samverkansprojekt inom serious gaming. Det är målet med handboken som Högskolan i Skövde utvecklar inom ramen för projekt Game Hub Scandinavia.

Game Hub Scandinavia är ett EU-projekt som leds från Danmark. I projektet deltar både The Game Incubator i Gothia Science Park och forskare från forskargruppen Interaction Lab på Högskolan i Skövde.

- En av våra tre studier kommer att bidra med en handbok för att genomföra samverkansprojekt inom serious gameing, berättar Per Backlund, biträdande professor i datavetenskap.

Gothia Science Park Open Arena har med stöd i sitt uppdrag samt i sina metoder och processer hjälpt Per Backlund och hans projektmedarbetare med kunskapsöverföring från såväl forskarkollegor som företagare i Gothia Science Park.

- I två workshops har vi lyft fram och konkretiserat värdefulla erfarenheter och konkreta råd från ett drygt tiotal forskare och entreprenörer. Denna handfasta kunskapsöverföring bildar nu, tillsammans med resultaten från närmare ett 30-tal samverkansprojekt inom dataspel, som forskargrupper på Högskolan i Skövde genomfört under drygt tio år, underlag för Per Backlund och hans kollegor när de ska skriva en handbok för samverkansprojekt, berättar Johan Hoffman, innovationsledare på Gothia Innovation AB och Gothia Science Park Open Arena.

- Vi är mycket nöjda med resultatet av de två workshopsen. Det har varit mycket bra diskussioner och mycket värdefullt att träffa kollegor och företagare i denna form av kunskapsöverföring, säger Per Backlund.

Om Gothia Innovation AB

Gothia Innovation AB framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park så att medlemmarna blir framgångsrika. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Science Park Inkubator - en av landets tre ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.