Om Gothia Science Park

Gothia Science Park är en mötesplats för människor, företag och verksamheter med fokus på utveckling, innovation och digitalisering. Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter till såväl nya entreprenörer som etablerade företag.

Tillväxt och förnyelse

Gothia Science Park är en miljö skapad för utveckling och tillväxt med stöd av IT- och teknik, såväl för verksamheter som sitter i vår miljö som det kringliggande näringslivet. Utvecklingsprojekt i samverkan mellan företag, akademi och samhälle är nödvändiga för att skapa kunskaps- och kompetensutveckling som stärker regionens företag, oberoende av bransch. 

Läge för kommunikation

Skövde är en knytpunkt och centralort i Västra Götalandsregionen. Från Göteborg respektive Stockholm når dina kunder Resecentrum på bara en eller två timmar med snabbtåg. Sen är det bara en promenad på fem minuter innan de kliver in på ditt kontor. Kunder i Skövderegionen når snabbt och enkelt både med bil och med kollektivtrafik tack vare korta pendlingsavstånd.

 

Granne med högskola

Högskolan i Skövde är en samverkanspart för innovationsmiljön. Högskolan bidrar med en rekryteringsbas för kompetent arbetskraft i form av talangfulla studenter samt tillämpad och marknadsnära forskning som bidrar till produktutveckling och konkurrensfördelar. Högskolans fokusområden finns bland annat inom informationsteknologi, visualisering och optimering.