Hållbar digitalisering inom vården

E-hälsa är ett välkänt begrepp och den stora floran av IT-lösningar som ska stötta vård och omsorg, hälsa, individ- och familjeomsorg är en utmaning för samhället. Marknaden för företag som utvecklar IT-tjänster inom vårdområdet växer, men hur ser vi till att göra dem långsiktigt hållbara och fungerande för samhället?

Idag, den 9 november, arrangerar Högskolan i Skövde en heldagskonferens på temat Hälsa och IT i samarbete med Gothia Science Park, Skaraborgs Kommunalförbund, Almi, Sahlgrenska Science Park samt Innovationsplattformen Västra Götaland. Syftet med dagen är att visa hur forskning kan nyttogöras, hur högskolan kan bidra till att skapa framtidens vård samt visa på de unika möjligheter som finns i Skövde, Skaraborg och Västra Götaland för att skapa hållbara och konkurrenskraftiga verksamheter, produkter och tjänster inom området IT och Hälsa.

Mer information om konferensen

Kort om Gothia Science Parks Open Arena

Gothia Science Parks Open Arena hjälper dig och din verksamhet att utveckla och utvecklas genom att erbjuda möjlighet till nätverks- och kompetensutveckling, samverkan med andra aktörer samt möjlighet till utveckling av en idé. Genom Gothia Science Park Open Arena kan ni öka er konkurrenskraft och tillväxt, utveckla produkter/tjänster, samarbeten och få tillgång till kompetens. Gothia Science Park Open Arena drivs av Gothia Innovation AB, som har i uppdrag att driva och utveckla innovationsmiljön Gothia Science Park, som ligger i anslutning till Högskolan i Skövde. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamheter och projekt är Västra GötalandsregionenSkövde kommun och Skaraborgs Kommunalförbund.