Spel ska hjälpa konfirmander

En ny app för konfirmander har lanserats. Det är Svenska kyrkan, Högskolan i Skövde och Parkföretaget IUS Innovation som utformat en app där man kan lära sig mer om kristendom.

Spelet är ett quiz-spel där spelaren samlar skattkistor och artefakter. Varje artefakt har en koppling till den kristna tron. Stjärnans väg är tänkt att vara ett redskap till konfirmationsundervisningen som i övrigt är upplevelsebaserat.

Peter Håkansson arbetar som ungdomspräst i Tidaholm. Peter och hans team såg ett behov att göra konfirmationen mer spännande. Eftersom Peter älskar spel och tidigare tagit fram ett spel baserat på gamla testamentet var det naturligt för honom att tänka spel.

- För det första är det magiskt att röra sig i de korridorer där morgondagens spel tillverkas, det är en stor ära att få ta del av den världen. De medarbetare på IUS innovation som jag jobbat med, har jag jobbat med en gång tidigare, det säger något om att vi tycker om att jobba tillsammans och vi gillar det som vi får ut av vårt samarbete. Jag har också stort förtroende för de kloka råd och tips som jag har fått när vi pratat om vårt spel, när jag presenterade en galen idé så tog de ner mig på jorden och gjorde något realistiskt av den idéen, säger Peter Håkansson.

Du kan läsa hela pressmeddelandet här

Foto: IUS Innovation