Erbjudande

En snabbare väg från idé till marknad

Professionell hjälp i form av kontor, kontakter, kunskap och kapital . Det är grunden när du startar företag i Gothia Science Parks inkubator.

Gothia Science Parks inkubator kan göra skillnad när ett företag har en produkt som inte är färdigutvecklad samt där marknaden och sättet att nå den inte är definierat. Vi hjälper till att skapa tillväxtföretag som säljer globalt men skapar nya jobb lokalt. För att göra det möjligt finns ett digert stöd för entreprenörer som är villiga att satsa på sin affärsidé.

Kontor och utvecklingsmiljöer

Som företagare ska du fokusera på att utveckla den idé som ditt företag ska byggas kring. Därför ställer Gothia Science Park Inkubator, i utbyte mot en avgift, upp med det stöd som behövs för att börja bygga ett tillväxtföretag.

En av delarna är möblerat kontor. I vår miljö finns flexibla kontorslokaler i flera olika hus. Dessutom får du tillgång till kreativa mötesrum och labbmiljöer för att exempelvis testa nya affärsidéer eller kvalitetssäkra en ny mjukvara. Sammantaget ger stödet i form av kontor och andra miljöer dig möjlighet att fokusera på affärsutveckling och växande verksamhet.

Kontakter och rekrytering

I Gothia Science Park har du direktkontakt med innovationsmiljöns övriga bolagsföreträdare som representerar olika kompetenser och kunskapsområden. Gemensamt för dem och deras medarbetare är att de på väg i hissen till kontoret kan, och vill dela med sig av tankar, idéer och erfarenheter i specifika frågor. För att stödja dig i ditt nätverksbyggande arrangeras kontinuerligt en rad olika aktiviteter som syftar till att skapa såväl nya möten som att stärka och utveckla befintliga relationer. Det kan vara frukostmöten, nätverksaktiviteter eller öppna workshops för att generera nya affärsidéer.

Hos närmsta grannen, Högskolan i Skövde, finns utbildning och forskning inom allt från systemvetenskap, programmering och dataspel till produktionsteknik, materialteknik, vårdvetenskap, ekonomi och ledarskap. Varje år kommer en strid ström av nyexaminerade studenter som är redo att anta nya utmaningar och som kan brinna för att bidra till ditt företags utveckling. Och det bästa av allt, då kan du redan ha samarbetat med dem genom såväl projekt- som examensarbete.

Kunskap och utbildning

Tillväxt i företag kräver affärsmässig och kvalificerad kompetens. För att ditt företag ska utvecklas optimalt finns det tillgång till både affärscoacher och utbildningar inom flera affärskritiska områden, bland annat ekonomi, försäljning, organisation, marknadsföring, verksamhetsutveckling, styrelseutbildning, förhandlingsutbildning och projektledarutbildning.

Ditt företags affärscoach fungerar som en personlig tränare som har koll på vad ditt företag behöver och i vilka steg det ska göras. Precis som en personlig tränare på gymmet instruerar och vägleder affärscoachen. Jobbet gör du själv, även om vi ibland hjälper till med de ”tyngsta vikterna”. Vi har också ett brett nätverk av experter och partners inom exempelvis juridiska frågor och ekonomi som du  kan dra nytta av.

Kapital och finansiering

Företag hos oss behöver nästan alltid mer pengar än ägaren själv kan satsa. Det behövs bidrag, lån och investeringar. Som ägare måste du vara beredd att släppa in andra ägare: det ger dig möjlighet att på sikt äga en del av något som är värt mycket, snarare än allt av ett företag som kanske inte är värt något. För rätt idéer med rätt entreprenörer finns det alltid pengar. Under fliken Finansiering kan du läsa mer om några av de möjligheter vi erbjuder.

Specialsatsning inom dataspel - nationell nod

Gothia Science Park Inkubator har sedan 2003 nischat en del av verksamheten mot dataspelsbranschen, The Game Incubator. Den har nationellt och internationellt erkännande inom branschen. I dagsläget återfinns ett 20-tal projekt och bolag inom The Game Incubator, och trots att flera av dessa är alumnibolag* väljer bolagen att dra nytta av det internationellt sett starka varumärke som The Game Incubator utgör. Projekten och bolagen sysselsätter idag över 150 personer.

2009 utsågs Gothia Science Park Inkubator till nationell nod för affärsutveckling inom Dataspel. Det innebär att du kan få relevant stöd och hjälp med att utveckla ditt spelföretag oavsett vart du befinner dig i Sverige.

Inom ramen för denna satsning ökas nätverket av spelföretag till att omfatta startups i flera andra svenska miljöer såsom Gameport i Blekinge, Gamecubator i Dalarna, Science Park Gotland, Uminova i Umeå, Minc i Malmö, Åkroken Science Park i Sundsvall, LEAD i Norrköping, Innovatum i Trollhättan och SU Innovation i Stockholm.

The Game Incubator är dessutom en del i Sweden Game Arena som är ett paraply för att samla allt som sker inom datorspelsbranschen i Skövde. 

Läs mer om dataspelssatsningen

Läs mer om Sweden game Arena