Finansiering

Du får hjälp med olika typer av finansiering

Genom vårt kontaktnät och en rad samarbetspartners som finns i Gothia Science Park kan ditt företag få hjälp med finansieringslösningar i olika faser. Det kan handla om såväl bidrag som lån och finansiering.

Företag hos oss behöver nästan alltid mer pengar än ägaren själv kan satsa. Det behövs bidrag, lån och investeringar. Som ägare måste du vara beredd att släppa in andra ägare: det ger dig möjlighet att på sikt äga en del av något som är värt mycket, snarare än allt av ett företag som kanske inte är värt något. För rätt idéer med rätt entreprenörer finns det alltid pengar. Här nedan kan du läsa om några av de finansieringsformer och partners vi arbetar med. Men det finns en rad andra som används beroende på vilka behov just ditt företag har vid en specifik tidpunkt.

Skaraborg Invest

Skaraborg Invest grundades av Länsförsäkringar Skaraborg tillsammans med Gothia Innovation AB och med ytterligare externa investerare så skapas en bra blandning av kompetenser och kontakter för att ge bolagen lysande förutsättningar att lyckas. Mer information finns på Skaraborg Invests webbplats.

Alfa-fonden

Gothia Innovation har, genom en donation från Sparbankstiftelsen Alfa, möjlighet att ge ett projektstöd som kan underlätta verifiering av affärsidéer och marknader eller andra värdeadderande aktiviteter i företags tidiga fas. Syftet med verifieringsmedlen är att ge entreprenörer möjlighet att göra en första professionell prövning av sina affärsidéprojekt och ge företaget bra förutsättningar för att bedöma genomförbarheten. Medlen syftar också till att stärka entreprenörens motivation att driva sitt projekt vidare. Sökande ska vara medlem i Gothia Inkubator.

ALMI Företagspartner Väst

Almi Företagspartner kan stötta start-ups på en rad olika sätt oavsett om det gäller internationell lansering, utveckling av en ny produkt, en marknadssatsning alternativt köp eller start av företag. Gothia Inkubators affärscoacher i allmänhet och Torbjörn Rundqvist i synnerhet stöttar företagen i inkubatorn med kapital- och finansieringsfrågor.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen stödjer tillväxtföretag genom att medfinansiera utvecklingsinsatser som bland annat ska bidra till nyinvesteringar, ökad sysselsättning eller produktion. Det finns olika finansieringsformer beroende på om det handlar om exempelvis en insats för forskning och utveckling eller produktutveckling.

Verifiering

Innovationskontor Väst ger stöd till Forskningsnära verifiering. Gothia Inkubator har det delregionala uppdraget med dessa frågor. Verifieringsstödet består dels av kontant finansiering av verifieringsprojekt, dels av stöd i utformningen av verifieringsprojekt.