Frågor och svar

Här finns svar på allt du behöver veta

Vad är en inkubator?
En inkubator är en en miljö speciellt anpassad för att starta företag. Den finns i en kreativ tillväxtmiljö och har tillhörande kontorsservice. Den har också en beprövad process för att utveckla såväl idéer och människor som affärer och företag. Inkubatorns personal, affärscoacher instruerar och vägleder företagaren i frågor som vad ska göras, vem ska kontaktas och i vilka steg ska din produkt, marknad och ditt företag utvecklas.

Är det sant att jag får en "personlig tränare"?
Ja, i form av en affärscoach som är som en personlig tränare för dig och ditt företag. Precis som en personlig tränare på gymmet instruerar och vägleder affärscoachen dig. Jobbet gör du själv, även om vi ibland hjälper till med de ”tyngsta vikterna”.

Kan vem som helst starta ett företag i inkubatorn?
Ja, men det finns en del grundläggande förutsättningar; du måste vilja driva ett bolag i tillväxt, det är bra om din idé har koppling till it, teknik eller andra kunskapsintensiva tjänster och idén måste ha en internationell marknad samt i behov av utveckling innan den kan säljas. Dessutom är det troligt att din idé behöver extra näring i form av pengar för att kunna växa på rätt sätt.

Måste jag ha ett bolag för att komma in i inkubator?
Inte direkt från starten. Men vi jobbar endast uthålligt med aktiebolag då denna bolagsform underlättar för kapitalanskaffning.

Är det sant att jag får ett eget och möblerat kontor?
Som företagare ska du fokusera på att utveckla den idé som företaget ska byggas kring. För att kunna göra det ställer Gothia Science Park Inkubator upp med det stöd som behövs för att börja bygga ett tillväxtföretag. En av delarna är möblerade kontor, under en viss tid.

Vad kostar det att sitta i inkubatorn?
Beroende på din företagsform kostar vårt erbjudande från 100 kronor/månad och upp till 2100 kronor/månad.

Hur länge kan jag sitta i inkubatorn?
Det tar tid att bygga lönsamma tillväxtbolag. Tiden du kan sitta i inkubatorn är kopplad till lönsamhet och uthållighet snarare än månader och år. Om vårt stöd behövs ett eller kanske till och med två år för att få ditt företag att flyga kan du räkna med vår hjälp. När det är dags att lämna inkubatorn erbjuder vi ditt företag tillväxtmöjligheter i Gothia Science Park.

Måste jag kunna ekonomi, marknadsföring och styrelsearbete?
Den typen av kunskap, liksom erfarenhet av eget företagande, är självklart en fördel, men inget krav. Vi coachar och utbildar dig för att du ska kunna leda och utveckla ditt företag på egen hand. Det innebär bland annat att vi erbjuder utbildningar inom allt från marknadsföring och styrelsearbete till juridik och försäljning, för att nämna några. När det behövs kompletterar vi dessutom med våra coachers olika förmågor, för att ge extra växtkraft.

Vad finns det för krav på mig som företagare?
Du måste ha vilja och förmåga att utveckla på dig själv och din idé från läget när du startar hos oss till full potential. Du måste också förtroende för att affärscoacher som stöttar dig behöver insyn såväl i styrelsearbete som ekonomi och ditt företags strategiska utveckling för att stötta dig på bästa möjliga sätt.

Kan jag få finansiering?
Företag i vår inkubator behöver nästan alltid mer pengar än ägaren själv kan satsa. Det behövs bidrag, lån och investeringar. Som ägare måste du vara beredd att släppa in andra ägare: det ger dig möjlighet att på sikt äga en del av något som är värt mycket, snarare än att äga allt av ett företag som kanske inte är värt något. För rätt idéer med rätt entreprenörer finns det alltid pengar.

Hur gör jag om jag har en affärsidé?
Då ska du ringa eller maila någon av våra affärsutvecklare, de vill träffa dig och prata om hur din idé kan få bästa möjliga stöd. Om både du och vi tycker att det känns rätt att starta företaget i inkubatorn drar vi gemensamt upp riktlinjer för hur bolaget ska utveckla.

Vad betyder alla begrepp och ord?

En bra idé innebär att den:

  • använder eller är baserad på IT i någon form
  • kan generera ett företag och arbetstillfällen i Skaraborg
  • har en internationell marknad

Produkt

  • en vara eller en tjänst, eller en sammansatt produkt som tillgodoser ett väldefinierat och uttalat behov hos kunden

Skalbar

  • en skalbar idé som bygger på att den den grundinvestering som görs kan skapa upprepad försäljning både på befintliga och nya marknader utan direkt koppling nya stora investeringar

Process för affärsutveckling

  • vår process utgår från kända modeller, men vi har "skakat om dem", satt dem i ny ordning och anpassat dem efter föränderliga krav på nya företag

Alumnibolag

  • företag som framgångsrikt genomfört inkubatorresan och står på helt egna ben