Våra partners

Partners och finansiärer till vår verksamhet

Gothia Science Park Inkubator bedrivs helt utan vinstintresse. Målet med verksamheten är att utveckla nya företag i nya branscher som kan växa och förnya vårt näringsliv. För att bedriva den typen av verksamhet krävs partners och finansiärer.

Gothia Science Park Inkubator är en avgörande verksamhet för att förnya näringslivet i Skövderegionen. I vår verksamhet ger vi stöd till entreprenörer med vilja att driva ett bolag i tillväxt. Affärsidéerna har oftast en koppling till it, teknik eller andra kunskapsintensiva tjänster samt en internationell marknad. Dessutom är det oftast så att idén är i behov av utveckling innan den kan säljas samt att  den behöver extra näring i form av pengar för att kunna utvecklas.

För att det ska vara möjligt att bistå med allt från kontor och kompetens till kapital och ny kunskap krävs samarbetspartners. Gothia Science Park Inkubator får sitt ekonomiska stöd som stöd från rad partners när det gäller modeller, metoder och processer för affärsutveckling.

Läs mer om våra partners och finansiärer

Skövde kommun

Almi Företagspartner

Skaraborgs kommunalförbund

Västra Götalandsregionen

Projekt VINK - Västsvenska inkubatorer

Business model canvas

NABC - vad står det för?