Almedalen: kunddata, hållbarhet och innovationsförmåga heta ämnen

Kunddata och ny dataskyddsförordning (GDPR), hållbarhet och innovation samt innovationsförmåga. Det är tre övergripande spaningar från Almedalsveckan 2017, dag 1.

Den nya, EU-övergripande dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft i maj 2018. Det finns en rad aspekter av den som berör företag och deras hantering av personuppgifter. Ett perspektiv är kunddata och hur dessa får och kan användas. Emma Heimonen, Digital Innovation Manager på Swedbank, är tydlig med vikten av att ha strategi för hantering av individers data: "Vi ska nyttja användardata för att individanpassa. Men vi måste också individanpassa för hur vi ska använda kunddata. Det är olika hur kunder tänker och vill att deras data ska hanteras. Och dessutom hur partners kan få använda datan."

Hon får medhåll av David Mothander, IT- och telekomföretagens förbundsdirektör: "Du får aldrig underskatta värdet av integritet, ha med det i grundtanken för din tjänst eller upplevelse så att du inte läcker data."
Joakim Sjöblom, vd Mina Tjänster, är inne på samma linje: "Företag måste vara insatt i GDPR och skapa en tight relation och dialog med kund. Det bör finnas en dedikerad person på företaget som ansvarar för dessa frågor, det är också nödvändigt för att kunna personanpassa tjänster."

Emma Heimonen är noga med att påpeka att alla stora företag inte måste utveckla allt själva: ”Digitaliseringen går oerhört fort och då blir time to market ännu viktigare. Därför, om det finns ett företag som redan utvecklat en tjänst, samarbeta.”

Det är ett inspel som techjournalisten Jonas Leijonnhuvud på DI Digital är helt med på: ”Storföretag vinner på att leta innovationer utanför den egna verksamheten. Små dedikerade team i startups är effektivare och snabbare i sin utveckling”, hävdar han.

Innovation och hållbarhet

Startups och nyföretagande är dessutom viktigt för fortsatt tillväxt i Sverige. Cecilia Nyqvist, VD för Ung Företagsamhet, noterar att 28 000 UF-företag startades och drevs detta året.

”Unga företagare har hållbarhet som en naturlig del i sitt tänk. Och det kommer att bli oerhört viktigt framöver.”

Det betonar även Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova: ”När vi bedömer innovativa utvecklingsprojekt är Agenda 2030 en ledstjärna.”

Det gäller dessutom annan form av finansiering.

”Kapitalmarknaden har vaknat, även om det fortfarande är en väldigt liten del av investeringar som går till bolag med hållbarhet i fokus”, säger Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef på Swedbank och får instämmande kommentar från Elisabeth Thand-Ringqvist, ordförande i Riskkapitalföreningen.

”Det är dessutom så att när nya fonder sätts upp är tidshorisonten 10-12 år fram i tiden. Och framåt 2030 kommer dessa frågor vara än mer centrala.”

Per Grankvis, författare som skrivit CSR i praktiken (Corporate Social Responsibility) hävdar rakt av att hållbarhet enbart handlar om hur vi använder våra resurser: ”Och det finns bara två sätt att göra det på, dumt eller smart. Det gäller att skapa mer lönsamhet med mindre risk.”

Öka innovationsförmågan

För att kunna utveckla nya produkter krävs ett stort mått av innovationsförmåga i företag. Sofie Lindblom på Innovation 360, anser att svenska företag har stor potential för innovation men måste jobba såväl med inkrementell innovation (små steg av utveckling av befintlig produkt/tjänst process) som radikal innovation (mer riskfyllda och nyskapande projekt som kan förändra världen):

”Om vi bygger upp bolags innovationsförmåga kan vi utveckla lösningar på globala utmaningar och samtidigt skapa både tillväxt och lönsamhet i bolag.”

Enligt Sofie Lindblom handlar företagens innovationsförmåga i grund och botten om tre enkla frågor: varför, vad och hur företag jobbar med innovation.

Innovationsprocessen kan grovt delas in i fyra faser: idégenerering, urval, utveckling och kommersialisering. De två förstnämnda delarna handlar om att utforska många och gärna vilda idéer som bryter det traditionella tänket. De två sistnämnda är genomförande för att skapa affärer och lönsamhet.

”Det gäller att företag är medvetna om att det inte går att jobba med innovation på en workshop, en gång om året. Det måste vara en levande och iterativ process för att träna organisationen i innovationsförmåga. En innovativ företagskultur måste ges näring kontinuerligt och samtidigt harmoniera både med företagets process och strategi för innovation.”

Tre spaningar till

Hanna Pettersson, grundare av Tjejer kodar, lyfter fram en oroväckande stor kompetensbrist när det gäller programmerare. Fram till 2020 saknas 60 000, bara i Sverige. En del i lösningen är att locka långt många fler, än dagens blygsamma 20 procent, kvinnor till detta yrke. En del i arbetet för att åstadkomma det är Womengineer arbete med inspiration.

Vinnova är en myndighet som arbetar målmedvetet med finansiering av forskning och utveckling i Sverige. Varje år investerar Vinnova cirka 3 miljarder kronor i innovativa projekt. Dessutom lägger företag lika mycket i samarbete med myndigheten. Om ditt företag har en innovativ idé är det läge att spana in utlysningen Innovationsprojekt i företag som är öppen fram till 5 september.

En tredje extraspaning är ett exempel på ett företag utvecklat i Gothia Science Park Inkubator som tar plats i Almedalsveckan. Mina Tjänster, som Swedbank nyligen gjorde en tung investering i, fanns på plats med VD Joakim Sjöblom för att prata kunddata, kundrelation, individanpassning och integritet.

Vill du få stöd för att utveckla innovationer?

Ovanstående är snappat på och sammanvägt från flera seminarier i ‪#‎almedalen av Gothia Science Park Open Arena som finns på plats. Är du intresserad av att utveckla din och ditt företags innovationsledningsförmåga? Gothia Science Park Open Arena erbjuder såväl kompetensutvecklande nätverksaktiviteter som stöd för att utveckla innovationer, läs mer på http://www.gsp.se/sv/vill-du-vaxa eller kontakta Åsa Björk, asa.bjork@gsp.se eller 0703-97 77 73.

Kort om Gothia Innovation

Gothia Innovation framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Inkubator - en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra Götalandsregionen (link is external)Skövde kommun (link is external)Skaraborgs Kommunalförbund (link is external) och Vinnova (link is external).