Hetaste trenderna inom Gamifiction under 2016

Parkföretaget IUS Innovations speldesigner Kristina Björkman har identifierat de hetaste trenderna under 2016 inom området Gamification.

I två blogginlägg listar Kristina dessa trender och tar bland annat upp; den allt mer djupa förståelsen av gamification, olika mekaniker för lärande, gamification inom sjukvården, VR, AR och mycket mer.

Här hittar du blogginlägg nr. 1

Här är blogginlägg nr. 2

Om Gothia Science Park Trendspaning

Gothia Science Park Trendspaning är en möjlighet till kompentensutveckling och ett sätt för medlemmarna i Gothia Science Park att ta del av och bidra med relevant kunskap samt resultat från omvärldsbevakningar och trendspaningar. Målet är att ha ett kontinuerligt flöde av information i Gothia Science Parks kanaler som är relevant och till nytta för medlemmarna. Konceptet drivs av Gothia Innovation AB i rollen som Gothia Science Park Open Arena, som finansieras av Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.