Ledarskap för medarbetares ansvar, engagemang och välbefinnande

Effektiva medarbetare kräver en sund arbetsmiljö som erbjuder arbetsro och möjlighet till koncentrerat arbete likväl som samarbete. Lika viktigt är att jobba med visualisering av företagets uppdrag och mål för att skapa förutsättningar för individer att ta ansvar och bidra till företagets framgång. Och därmed även komma en bit på väg mot självledande organisation.

Ny hjärnforskning visar att koncentration kräver fokus på en arbetsuppgift, att inte bli avbruten hela tiden. Så inledde Cissi Elwin, vd och chefredaktör för tidningen Chef, seminariet Reclaim the brain – så skapar vi nytt fokus på jobbet.

Två grundpelare att arbeta med är dels hur kontoret och arbetsplatser är utformade, dels hur mobil teknik används som arbetsredskap och vilka förväntningar som finns när arbete och fritid flyter ihop till följd av digitalisering och teknik som skapar ständig tillgänglighet.

Tänk noga på din kontorsdesign

Digital stress till följd av att ständigt vara avkopplad har en tydlig hälsoaspekt, hävdar Christina Bodin Danielsson, docent i arkitektur vid Arkitekthögskolan, KTH.

”Prestationsförmågan är beroende av koncentration och därför är återhämtning A och O. Vid utformning av kontor är det därför viktigt att skapa möjlighet för individen att dra sig undan. Cellkontor sticker ut som bästa tänkbara form eftersom du där är ensam och i ditt fokus. Dessvärre är den typen utrotningshotad i dagens utveckling av kontor som utformas som mötesplatser med tillgänglighet till varandra hela tiden. Bristen med egna kontor är förvisso att det inte skapas möjlighet till naturlig samverkan och att arbeta tillsammans. Dagens populära flexkontor anses därför vara en bra lösning så länge vi inte överbelastar med mötesmöjligheter.”

Skapa en sund digital arbetsmiljö

Den andra aspekten av tillgänglighet hänger ihop med att vi med dagens mobila arbetsredskap, exempelvis mobiltelefoner och surfplattor, ständigt har jobbet närvarande eftersom många även använder dessa privat.

”Vi har introducerat begreppet workfulness som handlar om att skapa en sund digital arbetsmiljö. För att lyckas med det krävs förståelse för varför vi agerar som vi gör och därefter skapa bestående förändring, att sluta vara slavar under tekniken och istället hantera mobilen effektivt. Arbetet med beteendeförändring startar från ledningen och vidare till all personal. Det är viktigt att diskutera exempelvis mail på sena kvällar och tidiga morgnar och vilka förväntningar som finns kring dem, såväl från ledning som anställda. Samsyn kring när svar förväntas är avgörande för att inte bidra till digital stress”, säger Andreas Kristensson, affärsutvecklingschef på Telenor.

Förändrade förutsättningar för ledaren

Micke Darnell, mötesexpert på gr8meetings, understryker också regler och förhållningssätt när det gäller möten och mobiler:
” I 9 av 10 organisationer diskuteras inte om mobilen ska lämnas utanför mötet. Spelregler för mobil användning måste redas ut för att förväntningar inte ska krocka eller skapa osäkerhet bland mötesdeltagare. Bestäm att mobilen är avstängd och lägg istället in extra mötespaus för att kolla mail eller ta ett viktigt samtal.” 

Dessa frågor bygger på klokt ledarskap. Och chefens roll har fått förändrade förutsättningar genom ett allt snabbare förändringstempo i företag och i omvärlden. Om då inte företagets struktur hängt med skapas nya utmaningar för att både behålla och rekrytera ny kompetens.

Många ledare och chefer har övat upp ledarskap för specifika förutsättningar. När förutsättningarna förändras måste rollen som ledare också redefinieras för att skapa en flexibel organisation som är uppmärksam för vad omvärlden och kunden behöver: var befinner sig företaget i relation till marknaden?

Utjämna makt istället för att skapa maktlöshet

Lisa Doberman, bland annat vd och grundare av Doberman, ett av landets mest innovativa företag har tips på hur vi kan utveckla självledande organisation.
”Visualisera vad företaget behöver mer respektive mindre av, då kan du på ett tydligt sätt skapa förutsättningar för medarbetaren och vad de ska bidra till för att göra så stor skillnad som möjligt. Det bidrar också till att personal kan jobba självständigt och ansvarsfullt samtidigt som det utjämnar makt istället för att bidra till maktlöshet. Inflytande är avgörande för delaktighet och därmed engagemang.” 

I detta får Doberman medhåll av Lisa Gunnarsson, Nordenchef för LinkedIn:
”För att bli attraktiv som arbetsgivare, både för befintlig organisation och nyrekrytering, måste vi jobba med påverkan, värme, transparens och tillgänglighet. Engagemang påverkas dessutom av tydliga och kommunicerade värderingar som organisation och individ kan gör till sina.”

Många organisationer, företag och aktörer har komplexa utmaningar som ska mötas och lösas. Då är det viktigt att arbetet görs såväl meningsfullt och begripligt som hanterbart. Med det på plats finns även förutsättningar för att involvera flera olika kompetenser, att lösa svåra utmaningar kollektivt i företaget, att inte ”boxa” olika verksamhetsgrenar. Skapa istället mer kontakt och delaktighet mellan affärsområden och stödfunktioner. Men inte på macronivå utan i form av microsamarbeten. Det är ytterst alltid människor som samarbetar, inte organisationer eller verksamheter. Dock måste allt samarbete och arbete alltid utgå från den egna organisationens nytta, det vill säga möta dess visioner, mål och uppdrag.

VILL DU FÅ STÖD FÖR ATT UTVECKLA INNOVATIONER?

Ovanstående är snappat på och sammanvägt från flera seminarier i ‪#‎almedalen av Gothia Science Park Open Arena som finns på plats. Är du intresserad av att utveckla din och ditt företags innovationsledningsförmåga? Gothia Science Park Open Arena erbjuder såväl kompetensutvecklande nätverksaktiviteter som stöd för att utveckla innovationer, läs mer på http://www.gsp.se/sv/vill-du-vaxaeller kontakta Åsa Björk, asa.bjork@gsp.se eller 0703-97 77 73.

KORT OM GOTHIA INNOVATION

Gothia Innovation framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Inkubator - en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra Götalandsregionen Skövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.