Så kommer du igång med din marknadsföring

Att marknadsföring är ett brett område är knappast någon nyhet. Och det både kräver och förtjänar engagemang, tid och utrymme. För att underlätta för dig att komma igång med din marknadsföring får du här några tips på vägen.

Vem vill du nå ut till?

För att lyckas med din marknadsföring måste du veta vem du vill nå. Att marknadsföra sig brett och försöka sälja till ”alla” blir väldigt sällan effektivt och gynnsamt. ”Något för alla” blir lätt ”inget för någon”. Våga smalna av din målgrupp. För att göra det kan du arbeta med så kallade ”personas”. En persona är en fiktiv person som är skapad för att representera den kund du vill nå. Bygg upp en berättelse om vem personen är, vilka intressen och värderingar personen har och i vilka kanaler personen kan tänkas vara. Ju tydligare du kan ringa in dina personas (dina tänkta kunder) desto mer effektiv kommer din marknadsföring att bli.

​Var hittar du personerna du vill nå?

För att välja vilka kanaler du ska använda för att föra fram ditt budskap behöver du ta reda på så mycket som möjligt om din målgrupp. Här har du hjälp av dina personas som du redan skapat. Beroende på hur din budget ser ut får du göra en bedömning av vad du mäktar med. Digitala kanaler är kostnadseffektiva för den som inte har en stor budget för marknadsföringsinsatser. Tänk på att inte starta upp fler konton än du kan hantera, ha utgångspunkten i vart dina kunder finns. Satsa hellre på några få kanaler och gör det bra. Det finns mycket statistik om hur vi beter oss i olika sociala kanaler, kolla bland annat in rapporten Svenskarna och internet som tas fram årligen av Internetstiftelsen i Sverige.

Ytterligare tips är att försöka få en journalist intresserad av din produkt, det kanske resulterar i en artikel i en tidning som många av dina potentiella kunder läser. Journalister är i regel intresserade av att skriva om nya produkter, framförallt om de är först om att göra det. Och kanske inte minst – nätverka! Delta i olika forum och sammanhang där potentiella kunder kan tänkas finnas. Du vet aldrig vem du kan träffa på.

​Vad vill du att de ska veta och göra?

Det viktigaste budskapet i din marknadsföring ska handla om kundens utmaningar och behov, och hur de kan lösas med hjälp av din produkt/tjänst. Kunden är vanligtvis inte intresserad av dina produkter och tjänster i allmänhet, utan hur de kan lösa hens problem. Formulera ditt budskap, oavsett om det är bild, film eller text, så att det intresserar kunden. Snarare än att enbart berätta om dig själv eller ditt företag. Om det är något som människor stör sig på så är det reklam.

När det kommer till budskap handlar det om att våga upprepa det, om och om igen. Det är först när du själv tröttnat på det du säger som andra börjar uppfatta det.

När är det bäst att prata med dem?

När du fått en bra bild av din målgrupp är nästa fråga att ställa sig; ”När är behovet av mina produkter eller tjänster som störst?”. En framgångsrik marknadsföring handlar om timing och att nå kunden med rätt budskap vid rätt tidpunkt. Fundera över vad som påverkar kundens köpbeteende - är det en händelse i personens liv som skapar behovet eller en specifik säsong på året? Ha behovet som utgångspunkt när du planerar dina aktiviteter.

Kom ihåg att behov ändras över tid. Bara för att mottagaren inte agerar på dina marknadsföringsinsatser behöver inte det betyda att personen är ointresserad. Det kan till exempel vara så att personen har tusen andra saker att göra just precis då. Det handlar som sagt om att våga upprepa sitt budskap.

​Hur kan du mäta dina insatser? 

För att veta att du är på rätt spår kan det vara en bra idé att sätta upp enkla mål så du kan hålla koll på att din marknadsföring levererar. Försäljning och antal användare eller kunder är såklart ett grundläggande mål, men mål kan till exempel också handla om att få besök på din webbplats, prenumeranter på ditt nyhetsbrev eller en följarskara och räckvidd i sociala medier.

​Blogginlägg om kommunikation och marknadsföring

Detta blogginlägg är skrivet av Karin Pestat, kommunikatör på Gothia Innovation AB, företaget som driver och utvecklar Gothia Science Park. Har du frågor kring kommunikation, marknadsföring eller sociala medier är du välkommen att höra av dig till karin.pestat@gsp.se