Tar du dig tid att tänka efter före?

”Hur är det?”
”Bra, men det är så sanslöst mycket att göra. Du då?”
”Jodå, bara bra. Men samma här, full fart hela tiden. Hinner knappt ens tänka.”

Känner du igen mötet med kollegan eller kompisen på grannföretaget? Förmodligen. Hamsterhjulet snurrar allt fortare, alla är uppbokade och upptagna till förbannelse. Det gäller att leta genvägar, kvick-fixar och att vara effektiv för att i ett rasande tempo kunna stryka punkt efter punkt på att-göra-listan. Och överleva ännu en dag.
Dr Jason Fox, australiensisk talare, författare och ledarskapsrådgivare, kallar denna form av arbete för default. Vi gör det rutinmässigt och drar nytta av tidigare erfarenheter, kända mönster och lösningar samt snabba sätt att jobba igenom uppgifter och uppdrag för att bidra till leveranser i verksamheten och till nöjda kunder. Det är bra för både anställda, chefer och aktieägare. I de flesta av dessa fall pratar vi arbete som är möjliga att kvantifiera och därmed lätt att mäta. Och det som går att mäta är också det som är ”lätt att ta på”, det som helt enkelt anses ”bli gjort” under en arbetsdag.

Nedprioritering - en farlig väg att gå

Gott nog så. Men är det bra?
Dr Fox förklarar att default är förhärskande i många av dagens företag. Och måste så vara i en absolut majoritet av arbetstiden. Ett bra riktvärde skulle kunna vara 80 procent av tiden.
”Problemet är att för de flesta verksamheter är siffran närmare 98 procent av tiden”, hävdar Dr Fox.
Är det hållbart i en värld där förändringens vindar blåser allt snabbare och ställer nya krav på befintliga produkter, nya produkter, nya processer för arbete, nya metoder att samarbeta och att skapa gemensamma lösningar på svåra utmaningar?
Mest troligt inte. Problemet är att det som inte går att mäta, inte är lika enkelt att styra och leda. Det innebär att nyfikenhet, kreativitet, lust att experimentera, ifrågasätta från nya perspektiv, att bara tänka och fundera på nya lösningar, tjänster och produkter betraktas som improduktivt. Det innebär dessvärre också att alltför ofta blir affärsmodellering, utvecklingsarbete och arbete med innovation för hållbart, framgångsrikt företagande nedprioriterat.

Men det är en farlig väg att gå. Ett citat från Martin Luther King Jr är trots sitt halvsekel på nacken hyperaktuell i detta sammanhang:
"If you can´t fly, then run.
If you can´t run, then walk.
If you can´t walk, then crawl,

but by all means, keep moving."
Eller som James P Carse uttrycker saken:
Only that which can change, can continue.

Glöm inte grundfrågan: varför?

Företag som vill överleva och fortsätt att utvecklas måste ägna tid åt kvalitativt tänkande och affärsstrategi, att leta nya problem och behov som det kan utvecklas nya produkter och tjänster kring. Det räcker inte att fastna i buzzwords: nätverksorganisationer, digitalisering, elektrifiering, disruption och artificiell intelligens. Masshysterin kring dessa skapar uttalande som att ”vi måste ha en app, vi måste jobba agilt och vi måste ha AR och VR i vår marknadsföring”.
Utan att det har passerat grundfrågan: varför?
Hur blir våra produkter och tjänster bättre av det? Löser det nya problem och nya behov? Är kunderna villiga att betala för det extra ”tekniklagret”? Har vi någon form av användardata och beteende som styrker den typen av utveckling? Hur ser trenderna i omvärlden ut? Eller på skarabôrgska: finns det över huvud taget någon nytta för oss att ta just den vägen, just nu?

Det gäller att tänka efter före. Vara riktigt vass i analysen av varför olika satsningar ska genomföras. Därefter är det dags att diskutera vad och hur det ska realiseras, hur det ska tas till marknad. Kan mitt företag göra det på egen hand, har vi all kunskap och kompetens som behövs? Eller behöver vi skapa partnerskap och samarbete med ett annat företag eller en annan verksamhet? Har vi förmåga att leda vårt innovationsarbete på egen hand eller kan vi dra nytta av smart samverkan med nytta för flera?
Våga ta dig tiden att tänka, reflektera och analysera innan du kastar dig in i ny teknik som en frälsare för framtiden. När du väl tänkt igenom och bestämt varför, vad och hur kan du med största sannolikhet plocka fram en hel rad av dina defaults. I genomförande och implementering är de ovärderliga.

Nyfiken på att veta mer

Ovanstående tankar, resonemang och funderingar är bland annat inhämtat från en omvärldsbevakning vid konferensen GamifyUS 2017 och skrivet av Johan Hoffman och Åsa Björk.

Fyra seminarium om att arbeta med innovation

Är du intresserad av att utveckla din och ditt företags innovationsledningsförmåga? I november månad genomförs fyra seminarier som sätter fokus på innovation och innovationsledningsförmåga. Välj inte ett, välj alla fyra. Läs mer och anmäl dig. 

KORT OM GOTHIA INNOVATION

Gothia Innovation framtidssäkrar tillväxt och förnyelse i Skövde och närregionens näringsliv genom att driva och utveckla Gothia Science Park. Gothia Innovation driver flera verksamheter för att skapa tillväxt, bland annat Gothia Science Park Open Arena, en av sex samverkansplattformar i Västra Götaland, och Gothia Inkubator - en av landets ledande inkubatorer. De största finansiärerna av Gothia Innovations verksamhet och dess projekt är Västra Götalandsregionen Skövde kommunSkaraborgs Kommunalförbund och Vinnova.