Kapital

Finansiering för utveckling och forskning

Genom kontaktnät och en rad samarbetspartners som finns i Gothia Science Park kan ditt företag få hjälp med finansieringslösningar i olika faser, oavsett om det handlar om utvecklings- och forskningsprojekt eller stöd för tillväxt.

I Gothia Science Park finns bland annat Almi Företagspartner, IDC West Sweden AB och Skarborg Invest. Det stöd som aktörerna erbjuder kan exempelvis handla om kontakt med riskkapital och affärsänglar, innovationslån, språngbrädor eller hjälp med idéformulering och ansökningar till olika former av finansieringsinstitut.