Kompetenser

Rätt kompetens för just dina behov

Kvalificerad och kompetent arbetskraft är en konkurrensfördel och en nödvändighet för att ditt företag ska kunna växa och utvecklas. I Gothia Science Park har du direktkontakt med företagare och medarbetare. Hos grannen, Högskolan i Skövde, träffar du dessutom talangfulla studenter för rekrytering och forskare som vill samverka. 

Alla företag i Gothia Science Park representerar olika kompetenser och kunskapsområden. Gemensamt för dem och deras medarbetare är att de vill dela med sig av tankar, idéer och erfarenheter.

Tillväxt i företag kräver kvalificerad kompetens. För att hjälpa dig och ditt företag att fortsätta utvecklas finns det tillgång till både affärsutvecklare och kompetensaktiviteter inom flera affärskritiska områden. Till exempel inom ekonomi, försäljning, organisation, marknadsföring, verksamhetsutveckling och projektledning. Vi har också ett brett nätverk av experter och partners inom juridiska frågor.

Talangfulla medarbetare tar snart examen

På Högskolan i Skövde finns utbildning och forskning inom allt från systemvetenskap, programmering och dataspel till produktionsteknik, materialteknik, vårdvetenskap, ekonomi och ledarskap. Varje år kommer en strid ström av nyexaminerade studenter som är redo att anta nya utmaningar och som kan bidra till ditt företags utveckling.

Högskolans forskning ser stora möjligheter i samproduktion inom tillämpad och marknadsnära forskning. Det skapar underlag för vetenskaplig och evidensbaserad produktutveckling, som kan ge ditt företag konkurrensfördelar.