Kontakter

Möten för nya idéer och innovationer

Innovation kräver möten mellan människor, med olika kompetenser och från olika företag. Gothia Science Park erbjuder miljöer utformade för såväl planerade som spontana möten.

Nya och oväntade sammahang som skapar nya perspektiv och tankebanor är grogrund för spännande idéer, därför arrangeras olika aktiviteter i Gothia Science Park som syftar till att skapa nya kontakter och utveckla befintliga relationer. Här kan du se alla aktiviteter som anordnas i Gothia Science Park.

Ett av syftena med Gothia Science Park är att stimulera kreativa möten och skapar förutsättningar för ett ökat idéflöde, nya utvecklingsprojekt, nya företag i nya branscher och en ökad samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlighet.