Open Arena

Med samverkan skapas framgång

Gothia Science Park erbjuder en neutral utvecklingsmiljö, Open Arena, där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva forsknings- och utvecklingsprojekt samt delta i nätverksaktiviteter.

Förverkliga utvecklingsidéer

Open Arena kan med hjälp av effektiva processer och metoder stödja såväl individer och företag som högskolor, universitet, institut andra offentliga i deras utvecklingsarbete. Det kan exempelvis handla om att skapa möjligheter för att:

  • förverkliga idéer om produkter, tjänster och processer inom nya branscher och områden
  • vidareutveckla befintliga tekniker och kompetenser
  • omvandla ny kunskap i nytta och innovationer

Aktiviteter och event

Inom ramen för Open Arena genomförs aktiviteter och event som skapar förutsättningar för nya kontakter, nätverk och samarbeten. Genom att erbjuda aktiviteter där människor från olika företag, kompetensområden och branscher träffas skapas förutsättningar för utveckling.

Exempel på aktiviteter:

  • seminarier, föreläsningar eller workshops för kompetensutveckling
  • driva och utveckla nätverk med regionala, nationella och internationella aktörer för att möjliggöra samverkansprojekt
  • mäkling mellan kompetenser, allt från exjobb till FoU-projekt eller mellan företag
  • informationsaktiviteter kring utvecklingsmöjligheter
  • mötesplatser för att skapa nya och utveckla befintliga affärsrelationer

Innovationsprocessledning

På Open Aren får du möjlighet att jobba metodiskt och systematiskt med ditt utvecklingsprojekt. Här erbjuds mötesmiljöer, verktyg, metoder och processer som är utformade för att du ska kunna jobba både kreativt och målfokuserat. Det ger rätt förutsättningar för effektiva möten, oavsett om målet är workshops för idéutveckling, processledning för innovation eller samverkansprojekt.

Metodhandböcker

Open Arena jobbar dagligen med möten av olika slag och utvecklar ständigt metoder för att effektivisera möten för att skapa goda resultat för alla som deltar i mötet. I dessa två handböcker delar vi med oss av erfarenheter, tankar och metoder för olika mötestyper såväl när alla är i samma rum vid samma tid som när deltagarna är geografiskt spridda.